Jak wygląda pobyt w ośrodku terapii uzależnień?

Uzależnienie od alkoholu, leków czy środków psychoaktywnych wymaga specjalistycznego leczenia. Większość chorych zgłasza się na terapie doraźne, ale coraz bardziej popularne stają się pobyty w ośrodkach terapii uzależnień. Niezaprzeczalnie wpływ na to ma wysoka skuteczność w leczeniu.
Pobyt w ośrodku terapii uzależnień nie należy do łatwych i przyjemnych doświadczeń. Jest jednak skuteczny i łatwo dostępny. Wiele ośrodków ma krótkie terminy oczekiwań, a jednocześnie oferuje wykwalifikowana kadrę, która zajmie się chorymi. Dodatkowo dyskrecja, a także przyjacielska atmosfera sprzyjają szybkiemu powrotowi do równowagi psychicznej i poprawy zdrowia fizycznego. Z pewnością pomocne okaże się wsparcie kadry pracowniczej oraz innych pacjentów. Ośrodek terapii uzależnień często jest idealnym rozwiązaniem, przynoszących niesamowite rezultaty, których nie spodziewa się sam uzależniony. Na czym jednak polega pobyt w takim ośrodku?

Pobyt w ośrodku terapii uzależnień – leczenie

Niezależnie od rodzaju uzależnienia, pobyt w ośrodku terapii uzależnień rozpoczyna się wizytą u lekarza i pełnym badaniem lekarskim. Dzięki temu lekarz pozna ogólny stan zdrowia uzależnionego, a także określi szkody na zdrowiu fizycznym, jakie wywołały środki uzależniające. Dalej pacjent zostaje poddany procesowi detoksykacji, uważanego za jeden z najtrudniejszych etapów leczenia. Ta faza leczenia przyspieszy oczyszczenie organizmy z pozostałości substancji szkodliwych. Najczęściej detoksykacje przeprowadza się za pomocą farmakoterapii, poprzez przygotowanie organizmu od wewnątrz do dalszej terapii.
Możliwe jest przeprowadzenie terapii odwykowej w formie ambulatoryjnej, jak i tylko weekendowych spotkań.

Zajęcia grupowe – na czym polegają?

Po detoksykacji uczestnicy terapii uczestniczą w różnych zajęciach – nie tylko grupowych, ale również indywidualnych. Podczas spotykań rozmawiają, a następnie poznają sposoby na radzenie sobie z uzależnieniem. Uczą się, jak reagować w momencie chwil słabości, jak unikać czynników powodujących powrót do nałogu, a także jak ograniczyć potrzebę sięgnięcia po używkę. W tej fazie istotne jest również samopoznanie.
Oprócz tego uczestnicy terapii są edukowani w zakresie uzależnień i w ramach zajęć otrzymują dostęp do materiałów edukacyjnych. W razie potrzeby mogą również skorzystać z pomocy psychologa.

Inne elementy pobytu w ośrodku leczenia uzależnień

Wbrew pozorom pacjenci przebywający w ośrodku terapii uzależnień, nie są izolowani od świata. Mają dostęp do internetu czy telewizji, a także prawo do weekendowych spotkań z rodziną. Rodzina oraz pozostanie „na bieżąco” jest niezwykle pomocne podczas terapii i wracania do zdrowia.
Oprócz tego uzależnieni mogą korzystać z zajęć na świeżym powietrzu, a także mają mnóstwo czasu wolnego.

terapia grupowa

Zakwaterowanie oraz wyżywienie – jak wygląda w praktyce?

Pacjent decydujący się na pozostanie w ośrodku na pełnej terapii, trwającej dwa lub cztery tygodnie, zostaje zakwaterowany w pokojach 1, 2 lub 3-osobowych. Ma również dostęp do pełnego wyżywienia, a także możliwości skorzystania z sali z telewizorem, zajęć sportowych czy też poznać innych uczestników terapii. Natomiast uzależnieni, którzy zdecydują się na terapie w trybie ambulatoryjnym, nie otrzymują zakwaterowania, ale mają dostęp do serwowanych posiłków w ciągu dnia.

Dlaczego pobyt w ośrodku terapii uzależnień to dobra decyzja?

Osoby uzależnione potrzebują fachowej pomocy, którą mogą znaleźć tylko w specjalistycznych ośrodkach. Charakteryzują się one niezwykłą skutecznością w leczeniu uzależnień, edukacji o szkodliwości zażywania szkodliwych substancji psychoaktywnych, a także doskonale przygotowują do samodzielnego życia bez substancji uzależniających. Dodatkowo terapeuci uczą sposobów na radzenie sobie z pragnieniem sięgnięcia po używki.