Alimenty bez rozwodu – czy można je otrzymać?

Coraz więcej małżeństwa się rozpada, na różnych etapach związku. Problem jest, gdy takie małżeństwo ma dzieci. Wtedy wynikają problemy choćby ze sprawowaniem opieki nad dziećmi oraz z egzekwowaniem alimentów. Alimenty płacone są na dzieci, osoba, która nad nimi sprawuje opiekę, wykorzystuje je na utrzymanie dzieci. Walka o przyznanie alimentów nie jest więc łatwa.

Na jakim poziomie powinny być alimenty?

Często zdarza się, że występują różnice poglądów, dotyczące tego, ile takie alimenty mają wynosić. Jest to ustalane na podstawie tego, ile taka osoba która ma być obciążona alimentami, zarabia. Tutaj często są to możliwości do negocjacji, ale też z tego powodu wiele osób uchyla się od płacenia alimentów. Ściągalność alimentów jest na bardzo niskim poziomie. Tutaj grę wchodzą różne uwarunkowania. Na ogół opiekę nad dzieckiem przyznaje się matce. Tymczasem mężczyźni, zdecydowana większość z nich, uchyla się przed płaceniem alimentów lub płaci nieterminowo.

Zdarzają się też różnego rodzaju ucieczki, wyjazdy z granice lub rezygnacja z pracy oficjalnej, by alimenty nie mogły być z tej pensji potrącane. Wielu takich ojców prędzej czy później zaczyna pracować na czarno. Przyznanie alimentów nie oznacza więc jeszcze, że osoba obarczona takim obowiązkiem będzie się z niego wywiązywać. W celu zapewniania ochrony takim dzieciom, na które nie są płacone alimenty, wcale lub są płacone nieterminowo, stworzono fundusz alimentacyjny. Am on za zadnie pilnować tego, by określana kwota była wpłacana na konto tego dziecka. Potem taki fundusz od ojców ściąga te alimenty. Co ważne, w razie wątpliwości co do ojcostwa, ojciec, który się nie poczuwa się do sprawowania tej finansowej opieki nad dzieckiem, który poddaje w wątpliwość swoje ojcostwo – powinien jak najwcześniej dowieść swoich ewentualnych racji. Inaczej te kwoty płacone na wychowanie tego dziecka nie zostaną mu zwrócone. Nawet, jeśli matka dziecka wprowadzała go w błąd przez lata co do ojcostwa. Jest tak dlatego, że alimenty płaci się na rzecz dziecka – a to przyjmuje je w dobrej wierze, czyli nie zdaje sobie sprawy, że osoba płacąca takie alimenty nie ma takiego obowiązku.

Test na ojcostwo, a alimenty

Nawet więc jeśli po latach taki ojciec zrobi testy i okaże się, że nie jest ojcem biologicznym, nie odzyska wpłaconych sum. Tutaj więc lepiej jest takie sprawy w razie wątpliwości od razu wyjaśniać, by nie było takich problemów, że płaciło się sumy na nie swoje dziecko. W przypadku jakichkolwiek spraw sądowych związanych z tego typu zagadnieniem, zawsze na pierwszym miejscu sąd ma za zadnie zajść się dobrem dziecka.

Przyznanie alimentów

Dlatego takie warunki muszą zostać dopełnione, niezależnie od interesów ojca dziecka i matki dziecka. W większości przypadków dziecko pozostaje z matką. Często sadowe batalie są niestety wywoływane przez ojców, którzy właśnie nie ze względu na dobro dziecka, ale ze względu na to, ze będą obciążeni kosztami, starają się walczyć z matką dziecka o sprawowanie opieki. Mimo protestów ojców, którzy są źle traktowani w sądach – niestety większość tych pobudek jest właśnie taka.

Więcej informacji dla osób poszukujących. Pamiętajcie aby o szczegółowe porady prawne pytać wyłącznie prawników z dobrych Kancelarii PrawniczychKancelaria Kufieta.