Chcę skserować moją historię choroby – czy muszę zapłacić?

Według art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo do uzyskania pierwszej kopii historii choroby zupełnie bezpłatnie. Warto wiedzieć jednak o tym, że kolejne kopie muszą być już płatne. Czy to jednak wszystko w temacie? Jaka może być maksymalna opłata za wykonanie kopii? Do kogo zgłaszamy się z taką prośbą? Jak długo przychodnia ma obowiązek przechowywać dane medyczne pacjenta? Na te pytania odpowiada poniższy artykuł.

Płatne i bezpłatne kopie dokumentacji w praktyce

Jak już była o tym mowa przed chwilą, pierwsza kopia historii choroby musi być bezpłatna, placówka może pobierać opłaty dopiero za kolejne kopie. Co jednak w sytuacji, gdy historia to np. dokument składający się z 20 stron, a my skopiowaliśmy tylko 10, a teraz chcemy skopiować resztę lub całość?

Zgodnie z prawem, jeśli skopiowaliśmy pierwsze 10 stron i chcemy skopiować tylko pozostałe 10, placówka nie może żądać opłaty, gdyż ta część dokumentu nie była kopiowana. Z kolei, gdy chcemy skopiować całość (10 stron, które już mamy po raz kolejny i kolejne 10, których nie kopiowaliśmy), przychodnia może pobrać opłatę.

Do kogo zgłaszamy się z prośbą o wykonanie kopii?

O kopię historii choroby prosimy lekarza. W tym celu składamy wniosek, który może być przekazany nie tylko w formie pisemnej, lecz także w formie ustnej, lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Złożenie takiego wniosku, a także ewentualna odmowa powinny być odnotowane w dokumentacji medycznej.

Pamiętajmy, że jeśli lekarz odmawia wydania dokumentacji medycznej, jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji na piśmie. Co więcej, pacjent zawsze ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej, przy czym może być ona udostępniona “na wynos” w formie kopii lub można dać pacjentowi oryginał do wglądu na miejscu. Pacjent zawsze ma prawo sfotografować swoją dokumentację medyczną.

Informacja o tym, że pacjent domagał się dostępu do swojej dokumentacji medycznej, powinna być odnotowana, najlepiej wraz z datą i zakresem stron dokumentu.

Dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta nie uzyskujemy, jeśli nie jesteśmy jego przedstawicielem ustawowym, ani osobą upoważnioną.

Jaki może być koszt kopii dokumentacji medycznej?

Od 1 września wprowadzono stawki za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej. Zgodnie z prawem, są to stawki maksymalne, jakich nie wolno przekroczyć.

 • kopia dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 2 zł
 • wydruk z systemu informatycznego – 0,35 zł/strona
 • wyciąg lub odpis dokumentacji – 10,04 zł.

Jak długo przychodnia ma obowiązek przechowywać dokumentację medyczną?

Według podstawowej zasady czas przechowywania dokumentacji to 20 lat, których upływ jest liczony od końca roku kalendarzowego, z którego pochodzi ostatni wpis. Jednak, jeśli doszło do śmierci pacjenta w wyniku zatrucia lub uszkodzenia ciała, czas ten ulega wydłużeniu do 30 lat.

Ochrona danych medycznych

 

Ochrona danych medycznych w przypadku historii choroby

Czy każdy może zajrzeć w dokumentację medyczną pacjenta? Istnieje grupa osób, które mają do tego prawo, lecz jedynie na mocy określonych przepisów.

Osoby uprawnione do wglądu w dokumentację medyczną:

 • pacjent,
 • przedstawiciel ustawowy pacjenta,
 • osoba upoważniona przez pacjenta,
 • lekarz prowadzący leczenie,
 • pielęgniarki, położne,
 • przedstawiciele NFZ,
 • (za zgodą pacjenta) ZUS,
 • sądy, prokuratorzy,
 • organy wydające orzeczenie o niepełnosprawności.

W przypadku śmierci pacjenta, do dokumentacji medycznej mogą mieć dostęp te osoby z bliskich, które pacjent upoważnił za życia.

Dokumentacja medyczna i ochrona danych medycznych to jeden z tematów budzących wiele wątpliwości wśród pacjentów. Niemniej jednak jest to temat na tyle ważny, że każdy pacjent musi znać swoje prawa w tym zakresie. Co robić w sytuacji, gdy poszczególne prawa dotyczące kwestii przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej zostały złamane? W takiej sytuacji warto zgłosić się do sprawdzonego miejsca, w którym możemy liczyć na fachową pomoc, od porady aż po walkę w sądzie. Jednym z takich miejsc jest kancelaria prawna Pawelczyk–Kozik, w której zawsze możesz liczyć na pomoc specjalistów.