Czy upadłość konsumencka niesie za sobą konkretne korzyści?

Każda osoba, która jest konsumentem może również zostać dłużnikiem. Niestety, dłużnicy czasami stają się niewypłacalni, co sprawia, że skupiają na sobie uwagę wierzycieli, którymi mogą być np. specjalistyczne firmy zajmujące się windykacją oraz komornicy, którzy to pragną zająć majątek dłużnika, w celu zrekompensowania strat finansowych wierzyciela.

Co dzieje się w momencie pozytywnego rozpatrzenia wniosku o upadłość?

Długi, które nawarstwiły się przez miesiąca lub lata problemów finansowych dłużnika mogą zostać w myśl ustawy o upadłości konsumenckiej umorzone. Warunkiem jest jednak rozpoczęcie procesu upadłościowego, który musi być poprzedzony niezbędnym wnioskiem ze strony dłużnika. Kiedy rozpocznie się proces upadłościowy, może zostać zlicytowany przez odpowiedni organ majątek dłużnika, a następnie dojdzie do spłacenia wierzycieli. Co ważne, według ustawy dłużnik może pozbyć się wszelkich wierzytelności bez względu na to jak wysokie są jego długi oraz jaki jest ich charakter prawny. Długi mogą bowiem być zwyczajnie prywatne, ale też konsumenckie czy publicznoprawne.

Dłużnicy mogą zostać spłaceni także w ratach – proces ten maksymalnie trwać może do 36 miesięcy. Wysokość procentowa długów, które zostaną spłacone w ten sposób zależeć będzie od aktualnych możliwości finansowych dłużnika. Należy dodać, że ratalny system oddłużania jest dobrowolny i wykonywany jest przez samego zadłużonego, zatem jeśli wzrosną jego zarobki nie oznacza to, że wzrośnie także suma raty, jaką będzie spłacał zadłużony.

Jeśli dłużnik rozpocznie proces związany z upadłością konsumencką może liczyć również na różne zawieszania związane z postępowaniami prawnym – np. dotyczące postępowania egzekucyjnego, o zapłatę. Zatrzymane zostanie na ten czas także naliczanie odsetek. Każdy zadłużony może uzyskać także kwotę, która odpowiada od roku do 2 latach czynszu za wynajem mieszkania, jeżeli do tak zwanej masy upadłościowej weszły także nieruchomości należące do dłużnika, takie jak mieszkanie czy dom.

Wierzycieli nie tacy straszni

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Korzyścią związaną z ogłoszeniem upadłości jest także większa możliwość negocjacji ze swoimi wierzycielami. Ugody, które są zawierane z wierzycielami będą korzystniejsze po rozpoczęciu procesu upadłościowego, aniżeli zanim ten proces się rozpocznie. Kolejną korzyścią związaną z upadłością konsumencką jest także wykreślenie dłużnika z krajowej listy dłużników – dzieje się to jednak dopiero po zakończeniu procesu upadłościowego.

Indywidualne podejście do upadłości

Pamiętajmy, że każdy przypadek ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest zupełnie indywidualny i każdy z nich indywidualnie rozpatrywany jest przez właściwy organ. Aby odpowiednio przygotować się do rozpoczęcia upadłości konsumenckiej dobrze jest skonsultować się najpierw z prawnikiem. Upadłość konsumencka dzięki nowelizacji ustawy w grudniu 2014 roku jest prostsza ale samodzielne przejście przez oddłużanie może być problematyczne. Największym atutem współpracy z prawnikiem z pewnością będzie doradztwo związane z przyjmowaniem odpowiednich dla siebie ugód z wierzycielami.