Czy warto ubezpieczyć się na życie?

Przeglądając oferty towarzystw ubezpieczeniowych trudno obecnie znaleźć samodzielną polisę. Zazwyczaj polisy łączą się w całe pakiety, tak że można wykupić równocześnie ubezpieczenie domu, samochodu, odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem samochodu, a nawet ubezpieczenie zdrowotne czy emerytalne.

Trudny, ale ważny temat ubezpieczeń

Warto świadomie przeglądać te oferty, tak by wybrać pakiet najlepiej dostosowany do własnych potrzeb, a także do możliwości finansowych, jakimi w danym momencie dysponujemy. Ubezpieczyciele zawsze oferują możliwość dokupienia dodatkowych usług, na przykład ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów. Zasadniczo jednak ubezpieczenia na życie GDU nie są częścią innych polis, choć mogą się łączyć z innymi, dodatkowymi pakietami.

zycie3

Zazwyczaj nie chcemy myśleć o tak przykrych sprawach jak śmierć bliskich osób czy własna. Nie można jednak zupełnie udawać, że takie ryzyko nie istnieje, tak jak nie da się przewidzieć losowych wypadków, które mogą zupełnie zmienić nasze życie. Warto podjąć decyzję o wykupienia ubezpieczenia na życie, które stanowić będzie zabezpieczenie na wypadek śmierci bądź trwałego uszczerbku na zdrowiu, skutkującego utratą zdolności do pracy.

Wysokość składek a suma ubezpieczenia

Obecnie rzadko spotyka się sztywne programy ochrony. Ubezpieczyciele na wyścigi starają się spersonalizować swoje oferty, tak by w miarę możliwości dostosować je do indywidualnych uwarunkowań, o jakie pytają klienci. Jeśli chodzi o ubezpieczenia na życie wiadomo, że zazwyczaj zawierane są w formie terminowej. Można oczywiście również starać się o bezterminową umowę, która jednak może wiązać się z wyższą składką.

Wysokość samej składki zależy oczywiście przede wszystkim od kwoty, na jaką chcemy się ubezpieczyć. Im wyższa kwota, tym większe wsparcie finansowe otrzymają bliscy ubezpieczonego w razie jego śmierci. Nie bez znaczenia jest jednak także stan zdrowia i wiek samego ubezpieczającego się – ubezpieczyciel zażąda okazania odpowiedniej dokumentacji medycznej, aby mieć pewność, że klient nie chce nadużyć swojej sytuacji, wiedząc, że w ciągu najbliższego roku prawdopodobnie umrze. Im starszy klient, tym składka również będzie wyższa, bo okres jej opłacania jest wedle wszelkiego prawdopodobieństwa krótszy.