Digital singage – efektywna reklama w galeriach handlowych

Media In-store to kanały reklamowe, które można spotkać w ośrodkach handlowo-usługowych. Ich najważniejszym elementem jest reklama audio, również nazywana „In-store radio”, a także reklama video – „Mall TV” lub też „Digital Signage”, który jest szczególnie lubiany przez konsumentów.

Niedawno przeprowadzono badania w piętnastu centrach handlowych na terenie Polski. Badanie to trwało przez dwa dni, a dokładniej jeden dzień w tygodniu, który wypadł w czwartek oraz jeden w sobotę. Chodziło tutaj zróżnicowanie grup respondentów. W badaniu tym wykorzystano metodę CAPI z wykorzystaniem tabletów, na grupie badawczej liczącej 600 osób, a wśród nich zdecydowaną większość stanowiły osoby, które udały się do galerii w celu dokonania jakiegoś zakupu. W badaniu chciano również wykazać jaka jest efektywność mediów In-store oraz to, jak bardzo wpływają one na decyzje zakupowe klienta.

reklama w galeriach handlowych

Digital singage i media In-store korzystnie wpływają na atmosferę w galeriach

Atmosfera panująca w danym sklepie jest istotnym aspektem, ponieważ to od niej zależy, czy klient ostatecznie kupi dany produkt, jak długo będzie przebywał w danym miejscu i czy zdecyduje się on wrócić w dane miejsce i polecić je innym. Ostatecznie badanie to wykazało, że reklama w mediach In-store zdecydowanie pozytywnie wpływa na klienta. W centrach handlowych, w których zainstalowano digital signage, ponad 90% ankietowanych osób czuło się komfortowo i wykazywało zadowolenie z panującej atmosfery.

Odsetek zadowolonych konsumentów z reklam w mediach In-store i digital signage zdecydowanie rośnie wśród osób przebywając w galerii, którzy usłyszeli lub obejrzeli reklamę na digital signage. 94% badanych, którzy bezpośrednio mieli kontakt z takim komunikatem, dobrze oceniło atmosferę panującą w galerii. Komunikacja reklam w mediach In-store wpływa zdecydowanie pozytywnie na klimat panujący w galerii, a ponadto stanowi jej nieodłączny element, dzięki czemu nie denerwuje klienta  

Konsumenci, którzy odwiedzają galerię przychodzą do niej głównie z powodu chęci dokonania zakupu, dlatego też akceptują tamtejszy przekaz reklamowy, który zdecydowanie pasuje do atmosfery panującej w tym miejscu oraz nie przerywa im oglądanego serialu, czy też ulubionego programu rozrywkowego. W związku z tym taki rodzaj komunikacji uzyskuje aprobatę większości osób.

 

Efektywność reklam digital signage

Media digital signage i In-store w zdecydowany sposób wpływają pozytywnie na decyzje zakupowe, a badania wykazują, że co czwarty konsument przyznaje, że kupuje na podstawie informacji, który usłyszał z głośników lub też zobaczył na ekranach w galerii handlowej. Komunikacja za pośrednictwem digital signage jest bardzo efektywna, przede wszystkim dlatego, że jest zauważalna. Co drugi klient galerii zauważył treści promocyjne, wyświetlane za pomocą nośników digital signage. Dodatkowo okazało się, że ponad 50% ankietowanych kojarzy konkretne reklamy emitowane w Mall TV, a prawie 43% ankietowanych wskazuje na reklamy emitowane za pośrednictwem digital signage.

Bardzo ważną ze sprzedażowego punktu widzenia częścią mediów In-store jest generowanie ruchu w danym punkcie. Według badań około 15% klientów po obejrzeniu takiego komunikatu reklamowego w efekcie odwiedziło wybrany sklep. Dzięki mediom In-store i dogital signage kumuluje się nie tylko ruch, ale również wytwarza się zaangażowanie klienta i jego większe zainteresowanie produktem. Badania wykazały, że mniej więcej co dziesiąty klient galerii handlowej wydał pieniądze w promowanym również za pośrednictwem digital signage punkcie sprzedaży.

na zakupach

Promocja i sprzedaż w jednym miejscu

Okazuje się, że 24% konsumentów deklaruje, że kupuje poszczególne produkty pod wpływem reklam zauważanych w centrach handlowych i chętnie wdaje się w interakcję z nośnikami digital signage. Treści reklamowe w mediach sklepowych mają zdecydowaną przewagę nad innymi formami promocji tego typu miejscach, ponieważ polecany produkt spotyka się w jednym miejscu z klientem docelowym. Słyszymy lub widzimy reklamę jakiejś rzeczy i od razu możemy ją zakupić. Reklama w mediach In-store dociera do klienta natychmiast. Media In-store są także niezawodnym, niemal doskonałym narzędziem komunikacji. Około 40% osób wskazuje na dużą użyteczność mediów In-store, ponieważ informują o najlepszych promocjach, często przypominają konsumentom co warto kupić oraz przekazują wiele innych wiadomości, na które warto zwrócić uwagę, czyli wiadomości z kraju, pogoda, eventy itd.