Egzekucja komornicza – co warto na ten temat wiedzieć? 

W postępowaniu o zwrot zaległych należności egzekucja komornicza jest ostatecznością. Dochodzi do niej w sytuacjach, gdy wszelkie inne środki możliwe do wykorzystania zawodzą.

Mimo iż jest to narzędzie do egzekwowania należności, które wykorzystywane jest w ostatniej kolejności, to niestety w Polsce do egzekucji komorniczych dochodzi stosunkowo często. Co warto na ten temat wiedzieć? Co może zająć komornik podczas przeprowadzania czynności egzekucyjnych i jak przebiega ten proces? Jakie dokumenty musi mieć on przy sobie, aby egzekucja była zgodna z prawem?

Dowiedz się więcej!

Kiedy i na jakiej podstawie komornik może przeprowadzić egzekucję?

długiPodjęcie decyzji o przeprowadzeniu egzekucji komorniczej uznawane jest za ostateczne narzędzie w procesie odzyskania zaległych należności od dłużnika. Przed tym etapem wykorzystywane są różne inne metody, które mają za zadanie skłonić dłużnika do uregulowania długu. Niestety często zdarza się, że negocjacje ze strony wierzyciela oraz wydana przez sąd decyzja o konieczności uregulowania zobowiązań wobec wierzyciela nie przynoszą skutków.

Po przekroczeniu ustalonego sądownie terminu na zapłatę oraz braku jakiejkolwiek reakcji, nie ma innej opcji. Podejmowana jest wtedy decyzja o wszczęciu ostatecznych kroków, czyli o wydaniu przez sąd nakazu rozpoczęcia egzekucji komorniczej przez osobę o odpowiednich uprawnieniach do przeprowadzenia tego procesu. Chcąc rozpocząć egzekucję komorniczą, komornik musi mieć przy sobie identyfikator potwierdzający jego tożsamość oraz uprawnienia komornicze, a także akt wydany przez sąd, umożliwiający przeprowadzenie egzekucji. 

pewny siebie urzędnikZawód komornika w wielu osobach odbierany jest bardzo negatywnie ze względu na wykonywane czynności. Należy jednak pamiętać, że egzekucja komornicza przeprowadzana jest z polecenia sądowego. Egzekutor, czyli komornik, nie podejmuje tej decyzji samodzielnie, a jedynie wypełnia nakaz. To nie od niego zależy również to, jakie przedmioty zostaną zabrane podczas przeprowadzania egzekucji komorniczej. Wszystko to jest ustalane na podstawie zawiadomienia złożonego do sądu przez wierzyciela oraz zawarte ostatecznie w akcie wykonawczym wydanym przez sąd.

Jeśli w trakcie egzekucji komorniczej okaże się, że wskazane przez sąd dobra materialne znajdujące się w posiadaniu dłużnika nie są wystarczające, aby pokryć jego zobowiązania wobec wierzyciela, to komornik nie ma prawa samodzielnie zdecydować o zajęciu dodatkowych środków. Decyzja musi być wydana przez sąd i egzekucja musi odbyć się w takiej sytuacji ponownie.

Egzekucja komornicza, a środki niezbędne do życia

Decyzja o tym, co należy zabrać dłużnikowi podczas egzekucji komorniczej, zależna jest od wierzyciela i sądu. Jednak nie mogą jej podejmować oni bez żadnych ograniczeń. Muszą w trakcie ustaleń przestrzegać ściśle określonych przepisów. Mają one na celu chronić dłużnika oraz jego rodzinę, pozostającą na jego utrzymaniu, przed pozostaniem bez jakichkolwiek środków do życia oraz przed ograniczeniem możliwości wykonywania pracy w celach zarobkowych.

sądZ tego powodu w przypadku zajęcia wynagrodzenia przez komornika, nie może on zająć całości, a jedynie pewną część. W przypadku ściągania należności na pokrycie alimentów mogą być to ⅗, a w przypadku innych zadłużeń ½.

Podczas egzekucji komornik nie może zajmować ubrań dłużnika oraz jego rodziny, odzieży roboczej oraz urządzeń domowych, niezbędnych na co dzień. Zabrać w celu pokrycia długu nie można również narzędzi i sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy zarobkowej, a także osobistych rzeczy zawodowe. Egzekucji komorniczej nie podlegają zapasy żywności i opału, które będą niezbędne do przeżycia przez dłużnika i jego rodzinę jednego miesiąca, a także przedmioty religijne, leki i inne produkty medyczne, odznaczenia oraz rzeczy osobiste. Komornik podczas egzekucji musi brać to pod uwagę i stosować się do zaleceń sądu.