Gdy dziecko ma autyzm…

Kiedy pada diagnoza autyzm, dla wielu rodziców jakby zawalił się świat. To jednak wcale nie przekreśla szans na normalne dzieciństwo ani dorosłość dziecka, a u którego stwierdzono całościowe zaburzenia rozwoju. Co zatem można zrobić?

Objawy autyzmu u dzieci

Tak naprawdę diagnoza autyzm Bydgoszcz z ust lekarza nie jest wcale końcem świata. Oznacza w rzeczywistości początek dość trudnej drogi, na której ogromne znaczenie mają między innymi cierpliwość i zaangażowanie rodziców. To od ich obserwacji zależy, czy w ogóle zostaną zauważone jakiekolwiek nieprawidłowości w rozwoju dziecka. Wśród dominujących objawów autyzmu na wczesnym etapie rozwoju dziecka wymienia się między innymi zaburzenia koncentracji, zaburzenia funkcji wzroku, skupianie się dziecka na nieistotnych czynnościach lub cechach przedmiotów, uporczywe powtarzanie określonych czynności oraz trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji.

diagnoza autyzm bydgoszcz

Aby jednak stwierdzić diagnozę, potrzebna jest konsultacja lekarza specjalisty, najlepiej psychiatry lub neurologa. W diagnostyce mogą okazać się konieczne takie badania jak EEG albo tomografia komputerowa mózgu, by ustalić, czy zachodzą jakieś niepokojące zmiany, mogące potwierdzić bądź zmienić diagnozę o autyzmie.

Terapia autyzmu

Jeśli diagnoza zostaje potwierdzona, należy znaleźć odpowiedni ośrodek, w którym dziecko otrzyma pełne wsparcie i stymulację rozwoju. To bardzo ważne, by odpowiednio przygotować dziecko do podjęcia edukacji w szkole. W ośrodkach terapeutycznych, takich jak specjalistyczne przedszkola i punkty przedszkolne, dzieci pod okiem terapeutów i pedagogów uczą się rozwijać swoje umiejętności poznawcze. Zajęcia zazwyczaj tworzą kompleksowy program, obejmujący wspieranie rozwoju na wszystkich jego etapach i we wszystkich obszarach.

diagnoza autyzm Bydgoszcz

Terapia autyzmu dotyczy więc zarówno rozwoju fizycznego, a więc wzmocnienia mięśni, budowania świadomości własnego ciała czy nabywania umiejętności motorycznych, pomocnych później w pisaniu, ale także kondycji psychicznej. Dziecko uczy się budować relacje rówieśnicze i z nauczycielami, uczy się wyrażać swoje trudne emocje tak, aby nie ranić siebie ani innych. Placówka powinna również zapewniać kontakt z psychologiem, logopedą oraz rehabilitantem.