ISO 27001 – szkolenie dla lepszego bezpieczeństwa informacji

Ochrona informacji przetwarzanych w ramach działalności firmy to jedno z wielu niezwykle istotnych zagadnień koniecznych do rozważenia podczas wdrażania konkretnego systemu zarządzania firmą.

Norma ISO 27001, określająca wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji to dziś jedna z najlepszych, najskuteczniejszych metod pracy z wrażliwymi danymi, których ewentualny wyciek lub zniszczenie mogłoby przysporzyć  firmie nie tylko strat materialnych, ale i ogromnych kłopotów prawnych.

Niestety, choć bezpieczeństwo informacji jest tematem poruszanym dziś bardzo szeroko, wiele firm nie zdaje sobie sprawy z zakresu informacji wymagających dedykowanej ochrony i szczególnej uwagi. Z tego też powodu na rynku dostępnych jest dziś wiele oficjalnych szkoleń przedstawiających przedsiębiorcom nie tylko istotę działania normy ISO 27001 i zalety z wdrażania jej we własnych systemach zarządzania, ale i szkoleń przeznaczonych dla samych pracowników, którzy jako część integralna firmy muszą brać udział w procesie ochrony informacji w sposób świadomy i odpowiedzialny. W jaki sposób szkolenie ISO 27001 może zwiększyć bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie?

Założenia normy ISO 27001

Organizacja, która jest świadoma zagrożeń płynących z nieodpowiedniego zabezpieczenia i zarządzania bezpieczeństwem informacji i tym samym chce należycie zadbać o bezpieczeństwo posiadanych przez siebie informacji powinna przede wszystkim skupić się na rozwiązaniach pozwalających jej na zapewnienie pożądanego poziomu bezpieczeństwa.

Systemowe podejście do kwestii bezpieczeństwa, w ramach którego firma kompleksowo zarządza posiadanymi przez siebie aktywami informacyjnymi, infrastrukturą przeznaczoną do ich przetwarzania oraz ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji to najlepsza gwarancja zminimalizowania ryzyka związanego z działalnością firmy. Najpopularniejszym rozwiązaniem systemowym jest w chwili obecnej działanie w zgodzie ze standardem ISMS, czyli oficjalnym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnym z normą ISO 27001. System ten określa specyficzne wymagania oraz zasady inicjowania, wdrażania, utrzymania i poprawy zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji. Jednocześnie, system zawiera najlepsze, sprawdzone na arenie międzynarodowej praktyki stosowania zabezpieczeń informacji w różnych aspektach działalności firm.

Analizowanie bezpieczeństwa informacji

Norma ISO/IEC 27001 wyznaczająca specyficzne wymagania odnośnie System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji definiuje sam system zarządzana bezpieczeństwem informacji jako integralną część stosowanego w rozumieniu ogólnym systemu zarządzania, bazującą na biznesowym podejściu do ryzyka i umiejętnym ustanawianiu, wdrażaniu, monitorowaniu i udoskonalaniu bezpieczeństwa informacji danej firmy. Jego trzema filarami powinny być zagadnienia takie jak poufność, zapewniająca o dostępności do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych, integralność, mająca na celu śledzenie procesu przetwarzania informacji we wszystkich formach jej występowania i uniemożliwiająca nieautoryzowaną modyfikację informacji, a także dostępność, zapewniająca możliwość dostępu do informacji osobie uprawnionej w momencie, gdy jest to konieczne.

Szkolenia z zakresu ISO 27001

Szkolenie z normy ISO 27001 i zgodnego z nią systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji to szansa na zapewnienie firmie powodzenia w podejmowanym procesie. Nie chodzi bowiem o to, by firma narzuciła pracownikom odgórne założenia dotyczące ochrony informacji, a raczej natłuściła przesłanki, dla których wskazany system ISMS jest dla nich najlepszym rozwiązaniem. Należy zdać sobie bowiem sprawę z tego, że informacji w firmie nie stanowią wyłącznie oficjalne, spisane dokumenty, ale też poufna wiedza przekazywana w formie ustnej czy w postaci innego medium.

Wprowadzanie normy ISO 27001 w firmie jest istotnym elementem ochrony danych i informacji, dlatego znajomość powodów jej wprowadzania jest niezwykle istotna w kontekście powodzenia przyszłego systemu zarządzania.