Jak alkohol wpływa na ludzki organizm?

Powszechnie wiadomo, że picie alkoholu negatywnie oddziałuje na organizm człowieka, zarówno w jego sferze psychicznej, jak i fizycznej. Destrukcyjny wpływ alkoholu na zdrowie wywołuje wiele różnych schorzeń, które mogą ostatecznie skończyć się śmiercią. Przyjrzyjmy się dokładnie, jak alkohol wpływa na ludzki organizm oraz, jakie są skutki długotrwałego picia.

Wpływ alkoholu na układ nerwowy i układ krążenia

Najbardziej narażonymi układami na niszczące działanie alkoholu w organizmie człowieka są układ nerwowy i układ krążenia. Spożywanie alkoholu prowadzi do zmiany zachowania będących skutkiem negatywnego oddziaływania alkoholu na struktury mózgu, hamującego sprawność ich działania i upośledzającego poszczególne jego funkcje odpowiedzialne za wzrok, mowę, słuch. Znacznemu zaburzeniu ulega również logiczne myślenie oraz zdolność do etycznego i moralnego postępowania, czego skutkiem jest zaburzenie więzi rodzinnych i relacji międzyludzkich. Destrukcyjne działanie alkoholu ma także swoje odzwierciedlenie w funkcjonowaniu ośrodków kory mózgowej i ośrodków podkorowych prowadząc do agresywnych i nieprzewidywalnych zachowań. Jeżeli pod wpływem alkoholu uszkodzeniu ulegnie rdzeń mózgu i pień mózgu, następstwem tego może być zaburzenie funkcjonowania układu krążenia i układu oddechowego mogące skończyć się śmiercią.

Alkohol wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie mięśnia sercowego i układu krążenia. Prowadzi on do wystąpienia szeregu objawów wskazujących na upośledzenie funkcjonowania tych układów. Należą do nich m.in. zaburzenia rytmu serca, powiększenie serca, przyspieszenie jego pracy, nieprawidłowy obraz EKG, skrócony oddech, duszności, dodatkowe skurcze serca, nadciśnienie tętnicze. Może to prowadzić również do wystąpienia udarów, zawału mięśnia sercowego czy krwotoków tętniczych. Im osoba uzależniona dłużej trwa w nałogu, tym bardziej niepomyślne rokowania pełnego wyleczenia oraz ryzyko wystąpienia zmian zwyrodnieniowych komórek mięśnia sercowego. Należy również pamiętać, iż nadmiernemu spożywaniu alkoholu towarzyszy zazwyczaj nieregularny tryb życia oraz zły sposób odżywania się skutkujący wystąpieniem niedoboru witamin i składników mineralnych (głównie witamin z grupy B, tak ważnych dla sprawnego funkcjonowania układu krążenia i układu nerwowego), co jeszcze bardziej pogłębia stan chorobowy.

Wpływ alkoholu na układ oddechowy

Alkohol prowadzi do zaburzeń w obrębie funkcjonowania systemu odpowiadającego za odporność człowieka, stwarzając tym samym bardzo dobre warunki do rozwoju przewlekłego zapalenia dróg oddechowych oraz  infekcji układu oddechowego na podłożu bakteryjnym i wirusowym. Osoby spożywające alkohol w nadmiernej ilości mają upośledzoną zdolność odczuwania temperatury, dlatego też często widzimy ich, jak gdyby nigdy nic, śpiących w parkach i na otwartej przestrzeni. Zarówno to, jak i nieodpowiedni ubiór sprzyja częstym zachorowaniom, czego następstwem jest, wspomniane już, przewlekłe zapalenia układu oddechowego oraz zanik rzęsków odpowiedzialnych za samooczyszczanie się dróg oddechowych z różnych drobnoustrojów  Nierzadko wśród alkoholików zdarzają się także przypadki wystąpienia gruźlicy wywoływanej przez prątki Kocha. Oprócz tego zdarzają się częste zapalenia nosogardzieli oraz zatok nosowych. Nie zapominajmy również wspomnieć o bakteryjnym i wirusowym zapaleniu płuc, które szczególnie często dotykają osoby nadużywające alkoholu, co prowadzi do powikłań w funkcjonowaniu układu krążenia i układu nerwowego. 

Wpływ alkoholu na układ pokarmowy, wątrobę i trzustkę

Etanol prowadzi do zaburzeń w obrębie odżywiania. Uzależnieni tracą apetyt, zaniedbując dietę bogatą w witaminy i minerały. Jednym z najbardziej narażonych organów na działanie alkoholu jest wątroba, odpowiedzialna za rozkład alkoholu na mniej szkodliwe pochodne. U osób spożywających etanol w znacznych ilościach funkcjonowanie tego organu jest mocno zaburzone. Nie jest on w stanie prawidłowo przeprowadzać procesy metaboliczne i zapewniać organizmowi odpowiednią wchłanialność składników odżywczych. Pojawić się może uszkodzenie miąższu wątroby, tłuszczowe zwyrodnienie, a następnie jej marskość kończąca się śmiercią. Marskość wątroby związana jest bezpośrednio z obniżoną odpornością organizmu oraz zapadaniem na wszelkie rodzaju infekcje.

Alkohol nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie trzustki, mogąc doprowadzić do jej łagodnego lub ostrego zapalenia. Ten drugi rodzaj zapalenia może finalnie skończyć się przewlekłą niewydolnością trzustki skutkującą zaburzeniami trawienia i wchłaniania składników pokarmowych oraz cukrzycą.

Niedobory mineralne i witaminowe, palenie tytoniu, drażniące działanie alkoholu na błonę śluzową jamy ustnej mogą powodować jej owrzodzenie oraz przekrwienie. Częstymi dolegliwościami ze strony układu pokarmowego jest także zgaga, bóle w przełyku oraz nieżyt i wrzody żołądka.

alkohol

Jak zatrzymać wymiotowanie po alkoholu?

Powszechnie uważa się, że najlepszą metodą na wymioty po alkoholu jest ich sprowokowanie. Mija się to jednak z prawdą. Nie jest to właściwa metoda, ponieważ prowadzi do podrażnienia błony śluzowej przełyku oraz uszkodzenia szkliwa zębów. Wiele osób szybko zaczyna zastanawiać się jak zatrzymać wymiotowanie po alkoholu. Do sprawdzonych metod powstrzymania wymiotów po alkoholu należą:

  • ziołowe krople żołądkowe,
  • żucie mięty pieprzowej,
  • picie herbatki miętowej lub rumiankowej,
  • picie wody z cytryną.

Wymioty prowadzą do odwodnienia organizmu oraz zaburzenia gospodarki elektrolitowej, dlatego należy pamiętać o częstym uzupełnianiu płynów, najlepiej poprzez picie chłodnych napojów, oraz o uzupełnianiu elektrolitów. W celu zminimalizowania częstotliwości wymiotów zaleca się spożywanie słodkich napojów.