Jak pomóc w poszukiwaniach zaginionej osoby?

Nie ma chyba gorszej informacji niż ta, że osoba nam bliska zaginęła. Nie wiedząc co dzieje się z ukochaną córką, synem czy mężem popadamy w rozpacz i panikę. Pierwsze kroki kierujemy wówczas na policję, by funkcjonariusze mogli zająć się sprawą. Rzecz jasna jest to działanie zgodne z wszelkimi procedurami i jak najbardziej zasadne. Trzeba jednak wiedzieć, że policja ma pewne ograniczenia. Wobec tego możemy wziąć sprawy w swoje ręce.

Poszukiwania zaginionego przez policję

Po uzyskaniu informacji o zaginięciu osoby, policja podejmuje odpowiednie działania. Jeśli ze względu na wiek lub stan zdrowia, poszukiwania dotyczą osób starszych, bardzo młodych lub życiowo nieporadnych, funkcjonariusze muszą wziąć pod uwagę fakt, że mogli oni stać się ofiarami przestępstwa. W zależności od zaistniałych okoliczności postępowanie opiera się kolejno na: rejestracji profilu i zdjęcia osoby zaginionej w policyjnej bazie danych, dokonaniu przeszukania terenu ostatniego miejsca pobytu danego człowieka, zabezpieczeniu śladów, rozpytaniu osób, które miały w ciągu ostatnich godzin i dni kontakt z zaginionym, sprawdzeniu szpitali, izb dziecka i innych tego typu placówek.
Mimo, że wszystkie powyższe działania są rzecz jasna istotne i niezwykle ważne, nie zmienia to jednak faktu, iż policja tego typu sprawami zajmuje się praktycznie cały czas. Prowadząc szereg postępowań z wieloma osobami w roli głównej nie jest zatem w stanie poświęcić uwagi jednemu przypadkowi w stu procentach.

Jak możesz pomóc w poszukiwaniach zaginionej osoby?

Wobec powyższych, najlepiej by mimo działań policji, podjąć też własne. Tu możemy skorzystać z wielu pomysłów, które na przestrzeni lat wykorzystywały inne rodziny zaginionych osób, a więc: poszukiwania przez znajomych, przyjaciół, kolegów i koleżanki, wywieszanie plakatów i zdjęć z wizerunkiem osoby zaginionej. Jeśli takie działania nie przynoszą wymiernych rezultatów, można iść o krok dalej i udać do się agencji detektywistycznej. Wynajęcie detektywów, którzy zaangażowaliby się w sprawę i pomogli w poszukiwaniach, to zresztą dość częsta praktyka. Niesie ze sobą wiele korzyści, między innymi fakt, iż profesjonaliści poświęcą sprawie całą swoją uwagę i czas.

kobieta z laptopem

Wybór agencji detektywistycznej

Wybór odpowiedniej agencji nie jest jednak prostą sprawą. Zanim udamy się do konkretnej po pomoc, sprawdźmy czy osoby w niej pracujące, to prawdziwi profesjonaliści. Usługi tego typu muszą być realizowane przez fachowców. W innym wypadku stracimy tylko pieniądze. Na terenie Polski, specjalistów w fachu znajdziemy na przykład w Sosnowcu.
Agencja detektywistyczna Sokolow-Team.pl z Sosnowca realizuje zlecenia w dwuosobowych zespołach detektywów. Jeśli sytuacja tego wymaga – grupa poszukiwawcza jest powiększana i doposażona w potrzebny sprzęt. Prowadząc obserwację osób i mienia, agencja wykonuje czynności zarówno w mieście, jak i poza nim – cały czas pozostając jednak niezauważoną. Co ważne, zebrany przez nią materiał dowodowy brany jest pod uwagę przez sądy w sprawach cywilnych, jak i karnych czy gospodarczych.

Sokolow-Team.pl zajmuje się również poszukiwaniem osób zaginionych i ukrywających się. Zbierając informację i wykonując wywiady środowiskowe w pełni angażuje się w sprawę, będąc do dyspozycji rodziny praktycznie cały czas. Jeśli zatem chcemy pomóc policji, możemy podjąć samodzielne czynności i na własną rękę szukać, dociekać i rozpowszechniać informacje. Dodatkowo sprawę przekazać możemy również odpowiedniej firmie detektywistycznej. Nie ma wątpliwości – łączenie wszystkich metod z pewnością będzie efektywniejsze i zwiększy szansę na sukces, a więc odnalezienie zaginionego członka rodziny.