Jak ubiegać się o Kindergeld na dzieci pracując w Niemczech?

Kindergeld to forma wsparcia finansowego, wypłacana osobom mieszkającym i zatrudnionym w Niemczech, podlegającym tamtejszemu obowiązkowi podatkowemu.

O Kindergeld mogą ubiegać się również osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Komu jeszcze przysługuje zasiłek rodzinny w Niemczech? W jaki sposób można się o niego ubiegać?

Komu przysługuje Kindergeld?

 • Zasiłek przysługuje osobom na stałe mieszkającym i zatrudnionym w Niemczech, a także osobom, które przepracowały na terenie kraju co najmniej 183 dni.
 • Zasiłek należy się na dzieci należące do współmałżonka, przysposobione i własne.
 • Można ubiegać się o pieniądze na dziecko do ukończenia 18. roku życia, a jeśli kontynuuje ono naukę – do ukończenia przez nie 25. roku.
 • Jeśli dziecko stało się niepełnosprawne przed ukończeniem 25 lat, można ubiegać się o bezterminową wypłatę zasiłku.
 • Zasiłek przysługuje zarówno małżeństwom, jak i rodzicom niepozostającym w związku małżeńskim.

Jakie dokumenty są konieczne, by móc ubiegać się o Kindergeld?

Poniżej przestawiamy listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o wypłatę zasiłku. Należy jednak pamiętać, że każdy wniosek jest rozpatrywany z osobna, dlatego też wydanie decyzji może potrwać nawet do 7 miesięcy, a do tego urzędnicy mogą wymagać przedłożenia innych, niewymienionych niżej dokumentów.

Aby uzyskać zasiłek, należy przedstawić następujące dokumenty:

 • Akty urodzenia dzieci
 • Akt małżeństwa (w przypadku pozostawania w związku małżeńskim)
 • Zaświadczenie o zameldowaniu wspólnym w Polsce (wraz z tłumaczeniem)
 • Zaświadczenie o zameldowaniu na terenie Niemiec
 • Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki (jeśli dziecko ukończyło 18 lat)
 • Kopie odcinków wypłat za ostatnie 6 miesięcy
 • Arbeitgeberbescheinigung – zaświadczenie o zatrudnieniu wystawiane przez pracodawcę
 • Zaświadczenie potwierdzające pobieranie lub niepobieranie zasiłku rodzinnego w Polsce wraz z tłumaczeniem
 • Zaświadczenia z MOPS o odmowie lub przyznaniu prawa do zasiłku, a w przypadku jego braku, zaświadczenie o złożeniu wniosku o jego przyznanie wraz z dodatkową informacją, czy zasiłek był lub jest przyznawany.
 • Kopia dowodów osobistych lub paszportów obojga rodziców
 • W niektórych przypadkach wymagana jest kopia decyzji wydanej przez niemiecki urząd skarbowy (Finanzamt)

Czy Kindergeld przysługuje na każde dziecko?

 • Nie ma znaczenia narodowość i miejsce zamieszkania dziecka – może ono przebywać zarówno na terenie Niemiec na stałe lub tymczasowo, jak i w dowolnym innym kraju na terenie Unii Europejskiej.
 • O Kindergeld można ubiegać się na własne dzieci, a także wnuki zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Kindergeld możesz uzyskać na dziecko wychowywane w ramach rodziny zastępczej po spełnieniu następujących warunków: istnieje między wami zażyłość, (dziecko nie pojawiło się w domu w celach dorobkowych). Dziecko przysposobione jest traktowane jak własne.
 • Zasiłek można uzyskać również na własne rodzeństwo, jednak musi ono być wówczas przez Ciebie adoptowane.

zasiłek rodzinny w Niemczech

Czy wysokość Kindergeld może ulec zmniejszeniu?

Wysokość zasiłku rodzinnego w Niemczech zależy od ilości dzieci.

 • W przypadku pierwszego i drugiego dziecka kwota wynosi 204 Euro/msc.
 • Przy trzecim dziecku kwota ta wzrasta do 210 Euro/msc.
 • Przy czwartym i kolejnym wysokość zasiłku podnosi się do 235 Euro/msc.

Istnieją jednak sytuacje, w których wysokość zasiłku może ulec zmniejszeniu. Dzieje się tak w sytuacji, gdy pobierasz zasiłek rodzinny w Polsce – wówczas instytucje niemieckie mogą pomniejszyć kwotę przyznanego świadczenia o tę przyznaną w Polsce.

Czasem jednak tak się nie dzieje i możesz otrzymać w Niemczech zasiłek rodzinny Kindergeld w całości.  Wówczas musisz liczyć się z otrzymaniem od polskiego urzędu wezwania do zwrotu zasiłku przyznanego na terenie Polski. Dotyczy ono tylko czasu, w którym doszło do zdublowania się obu zasiłków.

Kto może pomóc w uzyskaniu Kindergeld?

Nie wszyscy są biegli w międzynarodowych formalnościach. Czasem, aby przyspieszyć procedury, konieczne jest skorzystanie z pomocy biura zajmującego się ściąganiem należności z zagranicy. Jednym z takich biur jest Tax-Pol. Udzielamy pomocy z zakresu uzyskiwania należności z Niemiec, Belgii, Holandii, Austrii i Wielkiej Brytanii. Pomożemy Ci uzyskać Kindergeld do 6 miesięcy wstecz.