Jaka stawka VAT obowiązuje na maszyny rolnicze w 2021 roku

Rolnicy będący czynnymi podatnikami podatku VAT mogą skorzystać na zakupie maszyn i sprzętu rolniczego, wykorzystując prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego podczas transakcji. W 2021 roku nie nastąpiły zmiany w zakresie stawek podatku naliczonego za zakup maszyn rolniczych i w dalszym ciągu wynosi on 23%, co w stosunku do kosztów zakupu wielu maszyn znacząco podnosi ostateczną cenę zakupu. Rolnik, który jest czynnym podatnikiem VAT ma jednak możliwość odliczenia podatku VAT od maszyn rolniczych i opłacenia wyłącznie podatku VAT należnego za prowadzoną przez siebie sprzedaż. Na jakiej zasadzie działa taki mechanizm i komu przysługuje możliwość skorzystania z odliczenia?

Stawki VAT w rolnictwie: zakup maszyn a sprzedaż produktów

Producenci maszyn rolniczych stosują podatek VAT 23%, wymagany do opłacenia przez rolnika podczas zakupu sprzętu rolniczego. Stawka ta nie uległa zmianie, choć od lipca 2020 roku zmieniono i uproszczono wiele mechanizmów opodatkowania w obrębie branży rolniczej. Zgodnie z nowymi stawkami, 8% VAT obowiązuje w odniesieniu do sprzedaży i zakupu zwierząt żywych, nawozów i środków ochrony roślin, pasz i karm dla zwierząt gospodarskich, sznurka do maszyn rolniczych oraz ziemi ogrodowej i usług związanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt. 5% stawka obowiązuje na produkty spożywcze dla ludzi. W zależności od powyższych stawek, rolnik będący czynnym podatnikiem VAT ma możliwość odliczenia podatku VAT od dokonywanych zakupów maszyn rolniczych na poczet użytkowania w gospodarstwie rolnym.

Komu przysługują tego typu odliczenia?

Zmiana kwoty podatku naliczonego i należnego za prowadzenie gospodarstwa rolnego przysługuje dla rolników będących czynnymi podatnikami VAT, a więc tych którzy zarejestrowali się jako podatnicy i prowadzą sprzedaż produktów lub usług rolnych na obowiązujących zasadach opodatkowania. Z ich perspektywy każdy zakup maszyny rolniczej będzie wykonywany na poczet rozwoju gospodarstwa i użytkowanie maszyny w ramach działalności, a więc będzie podlegał możliwemu odliczeniu podatku.

rozliczenie VAT w rolnictwie

Całkowite zwolnienie z podatku VAT jest opłacalne w sytuacji, gdy rolnik nie jest tymczasowo zainteresowany rozwijaniem swojego gospodarstwa i dokonywaniem kosztownych zakupów maszyn i sprzętu opodatkowanych stawką 23%. W sytuacjach takich koszt zapłaty podatku należnego będzie znacznie wyższy, niż koszt podatku naliczonego. Jeśli jednak planujesz inwestowanie w nowe ciągniki, kombajny, maszyny rolnicze czy inną formę rozwoju gospodarstwa i wiesz, że działania takie będą opodatkowane wysoką stawką podatku naliczonego, zdecydowanie warto zastanowić się nad działalnością jako czynny podatnik VAT.

Jakie korzyści wynikają z bycia czynnym podatnikiem VAT podczas zakupu maszyn rolniczych?

Koszty zakupu maszyn rolniczych mogą przekraczać kilkaset tysięcy złotych i pomijając okres sprzedaży plonów, w którym rolnicy uzyskują zwykle większe przychody, odliczenie podatku VAT za nabyte maszyny i modernizację gospodarstwa będzie prawie zawsze korzystnym rozwiązaniem. Zakładając, że maszyna rolnicza kosztuje 100 tysięcy złotych, przy opodatkowaniu jej stawką 23%, rolnik zapłaci dodatkowo 23 tysiące złotych podatku od zakupu. Maszyna kupowana jest jednak na użytek w gospodarstwie rolnym i w związku z tym naliczony za nią podatek może zostać odliczony przez rolnika będącego czynnym podatnikiem VAT. Rolnik jednocześnie wygenerował w tym samym miesiącu sprzedaż produktów mlecznych opodatkowanych stawką 5%, za które podatek należny wynosi 1500 zł. Wykonując proste obliczenia i odejmując od podatku należnego (1500 zł) podatek naliczony (23 tysiące zł podatku VAT od zakupu maszyny), rolnik otrzyma zwrot podatku w wysokości 21 500 zł. Z perspektywy wielu gospodarstw to ogromna kwota, o której odzyskanie zdecydowanie warto zadbać.

Rolnicy mogą oczywiście skorzystać z opcji zwolnienia z VAT – w ich przypadku nie obowiązuje limit obrotu 200 000 zł, po którym stajemy się automatycznie czynnymi podatnikami VAT. Skorzystanie ze zwolnienia uniemożliwi jednak odliczanie kosztów zakupu maszyn rolniczych, co z perspektywy zakupu maszyn i modernizacji gospodarstwa może okazać się wyjątkowo kosztowne.

Sprawdź – maszyny rolnicze dolnośląskie.