Odszkodowanie – jak je uzyskać?

Na samym początku, warto podkreślić, że istnieje wiele różnych rodzajów odszkodowania. Najbardziej znanymi są:

  • Odszkodowanie OC – jest to odszkodowanie majątkowe. Jest ono wypłacane w przypadku wyrządzenia szkód innym osobom. Dzieli się je na dobrowolne oraz obowiązkowe.
  • Odszkodowanie AC, czyli autocasco – dotyczy wypłacenia należnej sumy za kradzież, zniszczenie lub uszkodzenie naszego samochodu.
  • Odszkodowanie powypadkowe – należność wypłacana jest w momencie, gdy ulegamy wypadkowi. Suma odszkodowania może pokryć szkody powstałe wskutek wypadku. Często jednak, pieniądze te muszą pokryć rehabilitację, gdy stan uczestnika wypadku jest bardzo ciężki.
  • Odszkodowanie od ubezpieczenia na życie – ten rodzaj odszkodowania otrzymuje rodzina zmarłego, który był ubezpieczony.

pomoc prawnika w odzyskaniu odszkodowaniaSame szkody dzielą się również na parę rodzajów. Najbardziej znaną jest szkoda osobowa – jest to rodzaj szkody dotyczący uszczerbku zdrowia i śmierci, spowodowany przez osoby trzecie. Szkoda rzeczowa dotyczy kradzieży lub uszkodzenia samochodu lub innego pojazdu. W przypadku szkody nieruchomości – ma miejsce wtedy, gdy dom zostanie obrabowany lub zniszczony. Wypadek w pracy – gdy nasze ciało zostaje uszkodzone i narażone na utratę zdrowia lub życia w miejscu naszej pracy, należy zasięgnąć porady lekarza. Do szkód mogą należeć również popełnione błędy przez profesjonalistów, np. lekarzy, adwokatów, notariuszy, architektów itp. Wypadek za granicą i pozostałe rodzaje szkód również pozwalają nam na uzyskanie odszkodowania.

Odszkodowanie dzięki pomocy adwokata

Niezależnie od sytuacji, zawsze możemy zgłosić się do adwokata po pomoc. Obecnie, funkcjonuje wiele kancelarii adwokackich, które zajmują się sprawami ściśle powiązanymi z uzyskiwaniem odszkodowań. Korzyści, jakie płyną z nawiązania współpracy z adwokatem, lub z całą kancelarią adwokacką, są liczne. Istnieje bowiem wiele kontrowersji na temat tego, czy lepiej jest wybierać firmy odszkodowawcze czy korzystać z porad adwokatów.
Adwokaci traktują każdą sprawę indywidualnie. Wszelkie szkody, których doznaliśmy, są zupełnie inne. Z tego też powodu, adwokaci dokładnie opracowują bieg wydarzeń, przesłuchują biegłych i informują nas na bieżąco o postępach sprawy. Dodatkowo, adwokat może reprezentować nas w sądzie. Często, większymi sprawami o odszkodowanie zajmują się całe kancelarie adwokackie. Zespół adwokatów, którzy prowadzą sprawy o odszkodowania, współpracuje z zaufanym zespołem lekarzy, komorników lub innych specjalistów w danej dziedzinie. Dzięki temu, możliwe jest zdobycie wiarygodnych faktów np. na temat błędu lekarskiego, błędu notariusza i innych.

Jak wiadomo, za usługi te należy nieraz bardzo dużo zapłacić. Jednak trzeba mieć świadomość, iż sami nie jesteśmy w stanie wywalczyć odszkodowanie ze względu na brak dostatecznej wiedzy, jaką posiada adwokat. Korzystając z pomocy adwokata, dowiemy się jakie dokumenty należy składać w miarę rozwoju sprawy i do jakich instytucji. Adwokaci, dzięki doświadczeniu i wiedzy w zakresie prawa, wystosują właściwe pisma w naszym imieniu. Aby ubiegać się o odszkodowanie, należy przedstawić dowód naszej szkody. Nasz adwokat poleci nam zebranie dokumentacji medycznej lub wypadkowej. Poza tym, adwokat będzie w stanie podpowiedzieć nam jakie mamy szanse na wygraną oraz określi wysokość odszkodowania, adekwatną do naszej szkody. Pomoc adwokata jest nieoceniona w każdym przypadku.
Warto jednak pamiętać, że zawsze mamy możliwość skorzystać z pomocy adwokata przydzielanego z urzędu. Musimy jedynie wybrać adwokata specjalizującego się w sprawach odszkodowań, np. Minkus. Poza tym, wystosowanie odpowiedniego pisma i nakreślenie sprawy, pozwoli nam rozpocząć współpracę w walce o należne nam odszkodowanie.