Pochówek tradycyjny czy kremacja – co wybrać?

Dwa najczęściej wybierane w Polsce rodzaje pochówku to tradycyjny – wykorzystujący trumnę i późniejsze postawienie większego pomnika – lub kremacja, zakładająca spalanie ciała i umieszczenie prochów w urnie. Każdy z nich ma swoich zwolenników, każdy ma też swoje plusy i minusy, na które warto zwrócić uwagę, wybierając odpowiedni pochówek. Informację o tym, w jaki sposób chcemy być pochowani, warto przekazać rodzinie wcześniej – jeśli mamy konkretne preferencje, powinni uszanować naszą decyzję. 

Pochówek tradycyjny a kremacja – czym się różnią? 

O pochówku tradycyjnym mówimy w sytuacji, gdy osoba zmarła zostaje pochowana w dużej trumnie umieszczanej bezpośrednio w grobie i zakopywanej do ziemi podczas ostatniego pożegnania. Metoda ta stosowana jest w Polsce od wieków i do tej pory przez wielu uważana jest za jedyną słuszną – rodzina ma często przy pochówku tradycyjnym możliwość zobaczenia zmarłego jeszcze przed uroczystością pogrzebową i pożegnania się z nim we właściwy dla siebie sposób. Trumna wraz z korowodem przewożona jest do grobu, gdzie w ceremonii pogrzebowej jest zakopywana do ziemi. Nieco inaczej odbywa się pochówek w przypadku kremacji.

Kremacja to proces, w którym ciało umieszczone w specjalnej trumnie zostaje spalone, a jego prochy zostają umieszczone w wybranej przez rodzinę urnie, która podobnie jak trumna zostanie zakopana do ziemi. Pierwszą i największą różnicą pomiędzy pochówkiem tradycyjnym i kremacją jest oczywiście sposób przygotowania ciała – rodzina nie ma już możliwości zobaczenia ciała po kremacji, a same czynności pogrzebowe na cmentarzu są znacznie mniej wymagające. Grób jest mały, więc nie wymaga wiele miejsca, choć oczywiście ustawiony później pomnik może przybierać tradycyjne rozmiary wybrane przez rodzinę zmarłego. 

Jaki rodzaj pochówku wybrać?

Planując pochówek osoby z bliskiej rodziny, należy przede wszystkim kierować się jego ostatnią wolą i preferencjami. Wiele osób w dalszym ciągu preferuje pochówek tradycyjny i nie wyobraża sobie, by zostać po śmierci spalonym. Jeśli taka jest wola zmarłego, rodzina nie powinna protestować. Podobnie w przypadku kremacji, jeśli zmarły wyraził taką wolę, rodzina, nawet przy własnych zastrzeżeniach, nie powinna się sprzeciwiać. Warto zaznaczyć, że pochówek w formie kremacji będzie dla rodziny tańszy, a dla wielu członków uroczystości pogrzebowej mniej traumatyczny – rodzina wcześniej pożegna się ze zmarłym, a podczas pogrzebu nie będzie widzieć już jego ciała. Kremację wybiera się szczególnie często w ramach pochówku osób po wypadkach lub wyniszczających chorobach, gdy zachowanie ciała w dobrym stanie na czas pogrzebu byłoby niemożliwe. 

nagrobki
Jeśli chcesz kupić tani nagrobek w Krakowie, warto zapoznać się z ofertą zakładu kamieniarskiego Groban.

Wybierając pomiędzy kremacją a pochówkiem, warto wziąć pod uwagę kwestie religijne, kulturowe i ekonomiczne. Nie wszystkie wyznania będą dopuszczały kremację, podobnie jak nie wszystkie osoby zebrane podczas pogrzebu będą podzielały taki wybór. Tradycyjny pochówek prawdopodobnie nie urazi niczyich uczuć, ale z finansowego punktu widzenia będzie droższy, niż kremacja. Koszt zakupu ozdobnej trumny, wynajmu karawanu, samego pochówku w większym grobie i przygotowania ciała do ewentualnego pokazania przed pogrzebem, jest wysoki i często nie da się go pokryć z zasiłku pogrzebowego, jaki przysługuje rodzinie. Koszty kremacji są często nawet kilka tysięcy złotych niższe. 

Pochówek po kremacji ma coraz więcej zwolenników i może być dla rodziny bardziej symboliczny, niż pochówek tradycyjny. W przypadku lekkiej urny to najbliżsi mogą zanieść prochy zmarłej osoby do wyznaczonego miejsca pochówku, żegnając się z nią w sposób szczególny.