Prawo karne – czego dotyczy?

Prawo karne, podobnie jak kodeksy, określa czyny dozwolone i zabronione. Oprócz tego, w prawie karnym znajdziemy określoną wysokość kar za wykonany niedozwolony czyn. W prawie karnym następuje podział kar, na pieniężne, dotyczące ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. Wszelkie czyny, które określane są jako niedozwolone, nazywa się przestępstwami. Wyróżnia się 3 podstawowe odłamy prawa karnego:

  • Prawo karne materialne – są to przepisy prawne, które określają czyny rozumiane jako przestępstwa. Poza tym, w tym prawie zawierają się również określone warunki, na jakich zostanie odpowiedzialność za dany czyn. Dodatkowo, prawo karne materialne określa środki, jakie zostaną zastosowane wobec osób, które popełniły konkretne przestępstwo.
  • Prawo karne procesowe – zawiera ono wszelkie regulacje prawne, które określają przebieg każdego procesu karnego.
  • Prawo karne wykonawcze – w prawie tym zawierają się wszystkie przepisy, które dotyczą sposobu wykonywania kar. Dodatkowo, określa ono środki karne i zabezpieczające – dotyczą one osób, które popełniły przestępstwo. Pierwszy rodzaj środków stosuje się wobec w pełni poczytalnych, które z pełną świadomością popełniły przestępstwo. Z kolei środki zabezpieczające są stosowane przypadku osób, które w momencie popełnienia przestępstwa były niepoczytalne (niepoczytalność jest efektem choroby psychicznej czy upośledzenia umysłowego itp.).

Cel prawa karnego

prawo karne - niszczenie mieniaGłównym celem istnienia prawa karnego jest zmniejszanie przestępczości. Prawo karne funkcjonuje praktycznie w każdym społeczeństwie. Walka z przestępczością jest możliwa dzięki surowym karom za konkretne przewinienia. Wiele osób, znając skutki popełnienia konkretnego przestępstwa, może go ostatecznie nie dokonać. Funkcja ta jest nazywana funkcją prewencyjną.
W przypadku popełnienia przestępstwa, należy ukarać osobę winną. Jako że prawo karne ściśle określa wysokość kar za dane przestępstwa, w większości przypadków, przestępcy zostają sprawiedliwie ukarani. Ukaranie przestępcy za niedozwolony czyn, stanowi w pewnym sensie zadośćuczynienie dla społeczeństwa i całego systemu prawa karnego. Stan ten określa się funkcją sprawiedliwościową.
Prawo karne ma również za zadanie ochronę dóbr materialnych i duchowych. Ochrona mienia, prywatnych lub państwowych przedmiotów itp., jest określana przez funkcja ochronna.
Oprócz karania przestępców w celu zadośćuczynienia za przewinienie, celem prawa karnego jest także zrekompensowanie zła jakie wiąże się z popełnionym przestępstwem (funkcja kompensacyjna). Dodatkowo, istnieje funkcja gwarancyjna, która zapewnia nam zmniejszenie nadużyć i popełniania przestępstw z powodu wysokich i surowych kar.

Kto zajmuje się prawem karnym?

Miejscem, w którym możemy liczyć na pomoc w przypadku spraw karnych, jest kancelaria prawna. Prawnicy, którzy w niej pracują, pomogą nam w wielu sprawach. Przede wszystkim, w kancelarii uzyskamy wszystkie informacje o naszych prawach oraz o skutkach popełnionego czynu. Na Dolnym Śląsku polecić możemy Kancelarię Adwokacką Dagmary Gryszkiewicz-Dudzik – świadczy ona pomoc prawną przede wszystkim w Świdnicy i Świebodzicach.
Oprócz tego, prawnicy pomogą nam wystosować odpowiednie pisma do konkretnych organów.
Najczęstsze sprawy, które dotyczą prawa karnego, pochodzą z prawa skarbowego i podatkowego, rynku finansowego czy prawa gospodarczego. Tak więc wszelkie oszustwa podatkowe, nieścisłości w dokumentach finansowych i podobne przestępstwa, zostaną przedstawione prokuraturze.
Kancelaria prawna zrzesza prawników, który pomogą nam na każdym etapie prowadzenia sprawy. Na samym początku, sporządzane są zawiadomienia o popełnionych przestępstwach. Następnie, po sporządzeniu takiej dokumentacji, rozpoczyna się postępowanie przygotowawcze. Prawnicy mogą pomóc osobom pokrzywdzonym już na etapie drogi sądowej. Ich celem jest zapewnienie obrony swoich klientów, pełne doradztwo w całej sprawie oraz realizacja praw klientów.