Premia termodynamiczna – czym jest i jak ją uzyskać?

Premia termomodernizacyjna – dlaczego, jak oraz gdzie? Warto znać odpowiedzi na pytanie, jakie zadawane są podczas poruszania tematu dopłat do termomodernizacji, jak i lepszej ochrony środowiska naturalnego. W obecnej sytuacji klimatycznej należy powiedzieć więc stop dla emisji spalin, jak i powstawaniu smogu w miastach i wsiach na terenie kraju.

Termomodernizacja – co to takiego?

Ogólnie rzecz biorąc termomodernizacja to ogół działań, które podejmowane są w celu zmniejszenia zapotrzebowania, a także zużycia energii w obiektach budowlanych. Termomodernizacja obejmuje przede wszystkim zmiany w sposobie ogrzewania budynku oraz jego wentylacji, strukturze budynku i sposobie dostarczania ciepłej wody do pomieszczeń sanitarnych. Do najczęstszych działań, które obejmuje termomodernizacja zalicza się:

  • Wymianę okien na takie, które nie przepuszczają zbędnego powietrza i nie pozwalają wytracać ciepła
    z pomieszczeń;
  • Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków oraz stropów – zazwyczaj steropianem;
  • Wymiana systemów grzewczych na nowoczesne.

Na czym polega premia termomodernizacyjna i co można zyskać?

Premia termomodernizacyjna to inaczej mówiąc dofinansowanie/dotacja, którą można otrzymać po spełnieniu kilku wymogów, które narzuca ustawa. Krótko mówiąc premia termomodernizacyjna to dodatek, który może wynosić nawet 20% kosztów kredytu poniesionego na poczet remontu i termomodernizacji. Jednak warunkiem otrzymania dopłaty jest spełnienie warunku, który mówi, że dopłata nie może przekraczać 15% wartości całego przedsięwzięcia remontu. Oznacza to, że pomimo uzyskania dopłaty wciąż trzeba pamiętać, że część kosztów należy pokryć z własnej kieszeni bądź za pomocą kredytu. O premię termomodernizacyjną mogą ubiegać się zarówno osoby prywatne, jak i spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe. Dopłaty dotyczą przede wszystkim budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz lokalnych sieci ciepłowniczych.

premia termomodernizacyjna w trosce o planete

Jakie korzyści niesie ze sobą termomodernizacja?

Odnośnie zalet przeprowadzenia termomodernizacji należy pamiętać przede wszystkim o korzyściach dla środowiska, a więc i dla całej ludzkości obecnej i przyszłej. Ze względu na mniejsze zużycie energii budynku oraz zamontowanie nowoczesnych pieców gazowych do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody przyczynić można się do mniejszej produkcji dwutlenku węgla oraz smogu. Dodatkowo przeprowadzenie termomodernizacji pozwoli zredukować koszty ogrzewania budynków, jak i ich eksploatacji poprzez lepszą izolację cieplną. W dzisiejszych czasach bardzo ważną rolę w ochronie środowiska pełnią nowoczesne technologie stosowane w budynkach mieszkalnych, ponieważ dzięki Nim zmniejsza się produkcję szkodliwych substancji dla środowiska.

Dlaczego warto się zdecydować i złożyć wniosek o premię termomodernizacyjną?

Jak zostało wspomniane zarówno osoby prawne, a także osoby fizyczne czy nawet wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wniosek o premię termomodernizacyjną ze środków krajowych, która z pewnością znacznie odciąży przeznaczony na inwestycję budżet. Obecnie na rynku nowoczesne rozwiązania dotyczące izolacji budynków oraz nowoczesnych systemów ogrzewania generują ogromne koszty montażu i remontu – złożenie wniosku o premię termomodernizacyjną daje możliwość przeprowadzenia kosztownej i skomplikowanej operacji remontu budynku, a tym samym zredukuje koszty poprzez sporą dopłatę do kredytu, który prawdopodobnie będzie konieczny do przeprowadzenia operacji. Jak widać zyski, które niesie ze sobą złożenie wniosku o dopłatę do remontu są znaczne. Warto również pomyśleć o tym w jak dużym stopniu można zadbać o środowisko decydując się na rozpoczęcie termomodernizacji budynku – chodzi bowiem przede wszystkim o ochronę środowiska, które w dzisiejszych czasach narażone jest na wiele niesprzyjających czynników takich jak np. zanieczyszczenia wody lub smog.