Regranulat: jak powstaje i czy warto go stosować przy produkcji?

W dzisiejszych czasach zrównoważony rozwój i ochrona środowiska stają się coraz ważniejsze dla społeczeństwa i przemysłu. Wraz z rosnącą świadomością ekologiczną, coraz większa liczba firm poszukuje innowacyjnych sposobów minimalizowania negatywnego wpływu na naszą planetę.

Jednym z takich rozwiązań, które zyskuje coraz większą popularność w branży produkcyjnej, jest regranulat produkowany z folii stretch. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej procesowi powstawania regranulatu, opiszemy etapy przetwarzania plastiku oraz omówimy potencjalne zastosowania tego materiału w różnych branżach przemysłu. Przeanalizujemy również korzyści, jakie płyną z wykorzystania regranulatu, a także ewentualne wyzwania związane z jego stosowaniem.

Czym jest regranulat?

Regranulat to materiał, który powstaje w wyniku procesu recyklingu tworzyw sztucznych. Jest to materiał wtórny, który uzyskuje się poprzez przemianę odpadów plastikowych w granulki, gotowe do ponownego wykorzystania w procesach produkcyjnych. Stosowany jest w wielu branżach przemysłu, szczególnie tam, gdzie surowcem podstawowym są tworzywa sztuczne. Jego zastosowanie przyczynia się do zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia ochrony środowiska. W przypadku folii stretch działa to na tej samej zasadzie. Regranulacja to proces, w którym używane folie stretch są zbierane, sortowane, myte, suszone, a następnie mielone na drobne kawałki. Te kawałki są następnie topione i przechodzą przez proces ekstruzji, który tworzy granulki, czyli regranulat. Regranulat folii stretch może być następnie wykorzystany do produkcji nowych produktów z tworzyw sztucznych, w tym nowych folii stretch. Jest to istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, ponieważ pozwala na ponowne wykorzystanie odpadów plastikowych, zamiast ich składowania czy spalania.

Jak i z czego powstaje regranulat?

Regranulat powstaje z odpadów plastikowych a w przypadku folii stretch ze zużytej folii, która poddawana sjest specjalistycznemu procesowi recyklingu. Proces ten obejmuje sortowanie odpadów, mycie i suszenie, a następnie przemiał na małe fragmenty. Te fragmenty są potem topione i przechodzą przez sita, które tworzy granulki o odpowiedniej wielkości. W ten sposób uzyskuje się regranulat, który może być ponownie wykorzystany w produkcji. Do produkcji regranulatu wykorzystuje się również inne rodzaje odpadów plastikowych, takie jak butelki, opakowania czy resztki z produkcji, co sprawia, że praktycznie każdy rodzaj odpadów z tworzyw sztucznych może być poddany takiej formie recyklingu.

Do czego wykorzystywany jest regranulat?

Regranulat ma szerokie zastosowanie w przemyśle. Wykorzystuje się go m.in. do produkcji folii, worków na śmieci, butelek, mebli ogrodowych, a nawet elementów konstrukcyjnych w budownictwie. Przykładem może być produkcja folii stretch, której jakość nie odbiega od folii wyprodukowanej z surowców pierwotnych. Ponadto, produkcja z regranulatu jest bardziej ekologiczna i zdecydowanie tańsza, co przekłada się na niższe ceny finalnego produktu. Regranulat folii stretch jest przykładem recyklingu, który pozwala na ponowne wykorzystanie odpadów i zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego. Dzięki temu procesowi możliwe jest oszczędzanie surowców i zmniejszanie ilości odpadów, co przyczynia się do bardziej zrównoważonej produkcji i ochrony środowiska.

granulat

Dlaczego regranulacja folii stretch to opłacalne rozwiązanie?

Regranulacja folii stretch to rozwiązanie, które przynosi korzyści zarówno producentom, jak i użytkownikom końcowym. Z jednej strony pozwala na oszczędność surowców naturalnych i redukcję odpadów, z drugiej – obniża koszty produkcji, co przekłada się na atrakcyjniejsze ceny produktów. Przetwarzanie używanej folii stretch na regranulat pozwala na ponowne wykorzystanie surowców. W przeciwnym razie, gdyby te odpady trafiały na składowiska lub były spalane, konieczne byłoby zużycie większych ilości pierwotnych surowców, takich jak ropa naftowa czy gaz ziemny, do produkcji nowej folii. Recykling pozwala ograniczyć zużycie surowców i zachować je w obiegu gospodarczym co tworzy tzw. system obiegu zamkniętego, gdzie każdy wykorzystany raz surowiec nie jest utylizowany tylko pozostaje stale w obiegu redukując tym samym potrzebę wydobywania kolejnych porcji surowca z jego naturalnych złóż. Dodatkowo, produkty z regranulatu nie odbiegają jakością od tych wykonanych z surowców pierwotnych, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla świadomych konsumentów. Więcej informacji na temat regranulacji folii stretch można znaleźć na stronie https://folia-eko.pl/, gdzie przedstawione są szczegółowe informacje na ten temat.