Szkolenia SEP – od czego zacząć?

Chęć uzyskania dodatkowych kwalifikacji, zmiana branży, a może konieczność podniesienia kompetencji? Szkolenia to najlepsze rozwiązanie, aby pod okiem specjalistów zdobyć nowe umiejętności do pracy. W każdej branży wyróżnia się inne rodzaje szkoleń. Szkolenia SEP są charakterystyczne dla branży przemysłowej. Dlaczego warto z nich skorzystać i jak zacząć?

Czym są szkolenia SEP?

Posiadanie zaświadczeń, które potwierdzają kwalifikacje i umiejętności, to cenny argument na rynku pracy. Uprawnienia SEP przydają się w branży przemysłowej. Mogą się o nie starać wszyscy, którzy chcą uzyskać niezbędne do pracy kwalifikacje w zakresie eksploatacji lub dozoru urządzeń elektrycznych. Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich współpracuje z wybranymi centrami szkoleń, które dedykują swoją ofertę dla osób chętnych do nauki i pracy w przemyśle elektroenergetycznym. Co więcej, szkolenia SEP są cenne nie tylko na polskim rynku pracy, ale także na rynku międzynarodowym. Profesjonalne szkolenia zawodowe zapewniają wyższe kwalifikacje pracownikom, a bardziej efektywnych pracowników przedsiębiorcom. Szkolenia SEP cieszą się dużą renomą, popularnością i uznaniem, dlatego warto się o nie starać.

Dla kogo szkolenia SEP?

Szkolenia SEP przydadzą się każdej osobie zainteresowanej pracą w branży elektroenergetycznej i ciepłowniczej dla instalacji i sieci określonych w danej grupie. Pracownicy mogą zdobyć kwalifikacje w zakresie montażu urządzeń, ich konserwacji oraz przede wszystkim z zakresu prawidłowej i bezpiecznej obsługi. Wypadki w miejscu pracy zdarzają się codziennie. Tylko posiadanie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, a także odpowiednie przeszkolenie pracowników może zminimalizować to ryzyko. Uprawnienia do pracy w branży elektroenergetycznej i ciepłowniczej przydają się pracownikom, którzy zajmują się pracą zarówno na etapie budowania instalacji, ale także na etapie modernizacji lub remontów obiektów, które już istnieją.

Przykładowe rodzaje kursów, które można odbyć podczas szkolenia SEP:

elektryk w pracy

  • G1 – kursy elektryczne, przeznaczone dla pracowników którzy zajmują się eksploatacją (E) i/lub dozorem (D) instalacji i sieci elektroenergetycznej przetwarzającej i zużywającej energię elektryczną,
  • G2 – kursy energetyczne, przeznaczone dla pracowników, którzy zajmują się eksploatacją (E) i/lub dozorem (D) urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych,
  • G3 – kursy gazowe, przeznaczone dla pracowników, którzy zajmują się eksploatacją (E) i/lub dozorem (D) urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwo gazowe.

Jak wyglądają szkolenia SEP?

Szkolenia SEP muszą się odbywać zgodnie z regulacjami prawnymi. Są definiowane przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828) oraz określają zakres wiedzy jaki osoby uczestniczące w kursie powinny zdobyć w pracy na stanowiskach związanych z eksploatacją lub dozorem urządzeń instalacji czy sieci. Każde szkolenie SEP kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną. Uzyskane świadectwo jest ważne we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, a także w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Regulacje, które dotyczą wzajemnej uznawalności uprawnień elektrycznych SEP są ważne przez 5 lat.