Urządzenia światłowodowe

Rozwój nauki i techniki najłatwiej obserwować na przykładzie minionych epok – metody komunikacji stosowane przez ludzi jeszcze kilkanaście lat temu wydają się dziś być co najmniej przestarzałe, jeżeli nie śmieszne. Postęp naukowy i techniczny sprawia, że człowiek wie coraz więcej i chce coraz więcej – stworzenie optymalnego nośnika informacji stało się wyzwaniem, z którym mierzymy się dziś na co dzień. Nowoczesny sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny oraz coraz bardziej zaawansowane sieci internetowe wymagają ogromnych prędkości transmisji danych i niezwykle dużej przepustowości ich nośnika. Obecne dotąd rozwiązania przestają wystarczać – urządzenia, do których podłączone są dzisiejsze nośniki informacji przetwarzają je nie tylko na dźwięk, ale i obraz, który jeszcze nigdy w historii nie musiał być tak czytelny i dokładny.

Gdy w grę wchodzi duża odległość transmisji oraz znaczna przepustowość łącza, tradycyjne łącza miedziane nie zdają egzaminu – tu potrzebny jest znacznie bardziej zaawanasowany sprzęt. Idealnym rozwiązaniem okazały się być światłowody, czyli łącza  służące do przesyłania cyfrowej informacji w postaci światła widzialnego (czyli fali elektromagnetycznej o wysokiej częstotliwości). Same kable to jednak nie wszystko – aby informacja mogła płynąć swobodnie od nadawcy do odbiorcy, konieczne są urządzenia nadające i odbierające sygnał przesyłany przez światłowody oraz sprawne urządzenia do konstruowania sieci światłowodowej. Z jakimi urządzeniami światłowodowymi mamy dziś do czynienia?

splitter-plc-1-2-obudowa-abs-sc_761
Źródło: https://intersell.pl/p569,splitter-plc-1-2-obudowa-abs-sc-apc-2-0mm-1m.html

Spawarki światłowodowe

Spawanie światłowodów to dość istotne w kontekście działania sieci światłowodowej działanie polegające na trwałym łączeniu dwóch przewodów. Spawanie jest trwalszą alternatywą dla wspominanych później splitterów, które również służą do łączenia przewodów, jednak działają na zasadzie łącza tymczasowego. Spawanie światłowodów wykonuje się za pomocą profesjonalnego urządzenia jakim jest spawarka światłowodowa (ang. fusion splicer). Włókna przeznaczone do spawania są przycinane i umieszczane w urządzeniu, które po naciśnięciu odpowiedniego przycisku lub też automatycznie po zamknięciu pokrywy centruje końce włókien i rozgrzewa je do temperatury topnienia wykorzystując w tym celu łuk elektryczny, a następnie dociska je tworząc trwałe łączenie.

 

 

 

GEPON-ONU-urzadzenie-klienckie-ONT-1-x-GE
Źródło: https://intersell.pl/p232,gepon-onu-urzadzenie-klienckie-ont-1-x-ge.html

Tłumiki światłowodowe

Tłumik światłowodowy jest jednym z pasywnych elementów wchodzących w skład sieci światłowodowej. Jego głównym zadaniem w sieci jest ograniczanie mocy optycznej wytwarzanej przez transmitowany przez urządzenie wyjściowe sygnał. Dzięki tłumikowi możliwe jest kontrolowanie całego procesu transmisji sygnału, istotne z punktu widzenia urządzeń odbierających sygnał, przyjmujących go w określonych parametrach.

Tłumik umieszcza się w układzie światłowodowym w końcowej części sieci. W momencie przejścia sygnału przez tłumik, wartość sygnału jest dopasowywana do zakresu pracy konkretnego odbiornika, ściśle określonego przez urządzenie odbierające sygnał po stronie odbiorcy lub abonenta.

Składowe pasywnej sieci optycznej

Wyjściowym urządzeniem dystrybucyjnym dla transmisji po sieci światłowodowej jest OLT, czyli terminal linii optycznej (optical line terminal) służący do agregowania strumieni z podłączonych do niego urządzeń ONU lub ONT. ONT to urządzenie po stronie abonenta będące zakończeniem połączenia pasywnej sieci optycznej rozpoczętego na OLT. Alternatywą dla ONT jest ONU, czyli urządzenie zakańczające sieć optyczną w lokalnym punkcie dystrybucyjnym, pozwalające na podłączenie więcej niż jednego użytkownika do sieci. Do prawidłowego działania wspomnianych urządzeń potrzebny jest jeszcze splitter, czyli urządzenie rozdzielające sygnał ze światłowodu na kolejne światłowody docierające do następnych splitterów, ONT lub ONU.