Wycena nieruchomości – czy to się opłaca?

 W Polsce ciągle mamy do czynienia z niedoborem mieszkań. W wielu miastach deweloperzy budują nowe mieszkania, ale są ze względu na wysoką cenę nie są one na każdą kieszeń. Mieszkania developerskie są średnio o około 30 procent droższe od mieszkań używanych. Poza tym decydując się na zakup mieszkania w tak zwanym stanie developerskim musimy mieć jeszcze zabezpieczone spore środki na wykończenie mieszkania. W przypadku rynku wtórnego często mieszkania są po generalnym remoncie, wymagają ewentualnie tylko odświeżenia.

Sprawa dla rzeczoznawcy

Kupno mieszkania wiąże się z wydatkiem dużej kwoty pieniędzy. Często cena mieszkania jest mocno zawyżona przez sprzedającego. Warto, zanim zdecydujemy się na podpisanie umowy kupna własnego wymarzonego mieszkania, zaczerpnąć opinii fachowca, który rzetelnie wyceni i oceni czy nasz zakup jest wart żądanych pieniędzy. Taką osobą jest rzeczoznawca majątkowy. Jest to osoba, która zawodowo zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Wycena nieruchomości dokonana przez rzeczoznawcę musi być rzetelna, bezstronna, zgodna ze stanem faktycznym. Rzeczoznawcy muszą wykonywać swoje zawodowe czynności ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, kierując się bezstronnością w dokonywanej wycenie, swoją pracę muszą wykonywać zgodnie w przepisami prawa i standardami zawodowymi. Ponadto, każdy rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej. Musi przekazywać wyciągi z wycen szacunkowych organom prowadzącym rejestr nieruchomości. Rzeczoznawcy muszą stale doskonalić swoje umiejętności, muszą posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zawód rzeczoznawcy majątkowego podlega ochronie prawnej i jest regulowany przepisami prawa. Aby zawodowo móc wyceniać nieruchomości trzeba posiadać specjalne uprawnienia, które nadaje Minister Infrastruktury i Budownictwa. Ministerstwo prowadzi Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych, do którego muszą zostać wpisani wszyscy rzeczoznawcy. Taki rejestr jest jawny, publiczny i każdy może sprawdzić czy dana osoba jest uprawniona do dokonywania wyceny nieruchomości.

Zaufaj specjaliście i oceń wartość nieruchomości

nieruchomości

W niektórych sytuacjach wycena dokonywana przez rzeczoznawcę jest konieczna. Tak jest na przykład w sytuacji, jeżeli zbywana jest nieruchomość publiczna lub trzeba ustalić wysokość odszkodowania przy wywłaszczeniach, w przypadku sporów sądowych dotyczących nieruchomości lub przy aktualizacji rocznych opłat użytkowania wieczystego. Oprócz wyceny nieruchomości rzeczoznawcy majątkowi mogą sporządzać różne opracowania i ekspertyzy dotyczące rynku nieruchomości i doradztwa, wyceny bankowo-hipotecznej nieruchomości, konieczności oznaczenia przedmiotu odrębnej własności lokali, skutków zmiany planów zagospodarowania przestrzennego i inne. Nie ma obowiązującego cennika za wykonanie wyceny. Wynagrodzenie jest umowne, indywidualnie ustalane pomiędzy klientem i rzeczoznawcą. Wycena nieruchomości dokonywana przez osoby do tego nieuprawnione, czyli niebędące rzeczoznawcami majątkowymi, wpisanym do rejestru rzeczoznawców, jest prawnie zabroniona i grozi za to kara aresztu, grzywny, albo nawet ograniczenia wolności.