Gdzie znaleźć informacje o posiadaczach certyfikatu PEFC?

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych jest prowadzana według określonych zasad, które mają na celu ich ochronę, a także zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim jego mieszkańcom. Chodzi przede wszystkim o zachowanie trwałości lasów, a także zadbanie o zrównoważony rozwój oraz ochronę przyrody. Dlatego też tak istotne jest uzyskanie odpowiednich certyfikatów, które pozwolą na działania zgodne z tymi wytycznymi.

Certyfikat PEFC jest niezwykle istotnym dokumentem dla przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką leśną, a także towarami w nich znalezionymi. Certyfikat z pewnością przyczynia się do zabezpieczenia całego łańcucha dostaw, jak i zbudowania dobrej relacji z klientami, opartej na zaufaniu. Kontrola legalności pozyskiwania drewna czy też ochrona samodzielnie zarządzanych zasobów leśnych jest wpisana w zasady i etapy działania organizacji PEFC.

Co to jest PEFC?

PEFC, a dokładnie Programme for the Endorsment of Forest Certification to największa na świecie organizacja, która zajmuje się certyfikowaniem leśnictwa, a także gałęzi handlu z nim związanych.

PEFC zajmuje się przede wszystkim promocją prowadzenia zrównoważonej, a także trwałej gospodarki leśnej, poprzez system certyfikowania lasów i produktów z nich pochodzących. Certyfikacji podlegają zarówno lasy same w sobie, jak i cały łańcuch dostaw, określany mianem CoC.

Przedsiębiorstwa, które w swojej strategii zrównoważonego rozwoju jako priorytet wyznaczyły sobie używanie jedynie tych surowców w całym procesie produkcji, transportu oraz sprzedaży, które pochodzą z legalnych źródeł. Nie popierają wycinki lasów, a także szkodzenia środowisku naturalnego. Aby jednak udowodnić swoim kontrahentom oraz klientom, że takie działania są podejmowane, konieczne jest posiadanie odpowiedniego certyfikatu PEFC.

Certyfikaty PEFC dotyczą produktów, które są wytwarzane z surowców lasów trwałych, recyklingu oraz innych bezpiecznych dla środowiska źródeł. Dlatego też firmy posiadające certyfikat zrównoważonego rozwoju lasów oraz całego łańcucha dostaw, kierują się czynnikami przyjaznymi środowisku.

Jak uzyskać certyfikat PEFC?

Certyfikat legalnością pozyskiwania drewna PEFC jest możliwy do zdobycia przez każde przedsiębiorstwo, specjalizujące się obrotem i wytwarzaniem produktów jedynie z drewna z certyfikatem PEFC. Dotyczy to przede wszystkim producentów mebli, a także całego przemysłu celulozowego oraz wydawniczego.

W celu uzyskania certyfikatu PEFC konieczne jest spełnienie szeregu wymagań. W tym przede wszystkim przeprowadzić zmianę w systemie zarządzania w miejscu objętym procedurami. Miejsce wytwarzania produktów z drewna powinno posiadać międzynarodową normę certyfikacji łańcucha dostaw w systemie PEFC – na przykład normę ISO 9001 lub ISO 14001. Oprócz tego konieczne jest przeszkolenie pracowników zajmujących się obrotem produktu z drewna z niezbędnych informacji, koniecznych do utrzymania i prowadzenia wszystkich działań zgodnych ze standardem PEFC.

Przedsiębiorstwo starające się o oficjalny certyfikat PEFC powinno zadbać o liczne kontrole, niezbędne do zapewnienia, że surowce wykorzystywane do produkcji posiadają odpowiednie certyfikaty.

W kolejnych krokach starania się o zdobycie certyfikatu jest konieczność spełnienia wszystkich wymagań stawianych przez łańcuch dostaw w procesie certyfikowanych towarów. Należy prowadzić pełną dokumentację, gdyż może zostać ona sprawdzona na każdym etapie.

Warto również pamiętać o konieczności przeprowadzania wewnętrznych audytów minimum raz do roku, które powinny być uzupełnieniem audytów przeprowadzanych przez jednostkę certyfikującą. Można przy tym skorzystać z pomocy organizacji, która pomaga w zdobyciu i utrzymaniu certyfikatu PEFC.

Certyfikat PEFC

Jak znaleźć certyfikat PEFC organizacji?

Baza danych PEFC jest jednym z najlepszych źródeł przeznaczonych do identyfikacji dostawców certyfikowanych materiałów. Baza danych wszystkich firm, które są w posiadaniu oficjalnych certyfikatów PEFC oraz posiadają status użytkownika logo PEFC, jest w posiadaniu przez PEFC International. Prowadzona baza umożliwia wyszukanie firmy na podstawie numeru licencji na korzystanie z logo organizacji, numeru certyfikatu czy pełnej nazwy firmy. Poszukujący mają możliwość określenia konkretnych elementów wyszukiwania poprzez filtr prosty lub zaawansowany.

Bazę firmy posiadających certyfikaty PEFC lub licencję na korzystanie z logo jest możliwe poprzez oficjalną polską stronę PEFC oraz na portalu PEFC.org.