Gwarancja wadialna – jak to załatwić?

Wadium dotyczy bezpośrednio przetargów zarówno publicznych jak i niepublicznych. Pozwala ono wykluczyć nieuczciwych przedsiębiorców z udziału w przetargach, a także zabezpieczyć zleceniodawcę przed późniejszymi problemami w razie kłopotów z uzyskaniem pełnej dokumentacji złożonej oferty. Stosowanie tego rozwiązania często spotyka się z dezaprobatą przedsiębiorstw chcących wziąć udział w przetargu. Nie należy jednak określać tego w taki sposób.

Wadium – co to takiego?

Krótko mówiąc jest to forma kaucji, która pozwala na zabezpieczenie zleceniodawcy przed nieuczciwymi przedsiębiorstwami składającymi oferty podczas przetargu. Najczęstszym przypadkiem oszustwa jest dogadywanie się kilku przedsiębiorstw w zakresie tego, które powinny wygrać. Po ustaleniu szczegółów dochodzi do sytuacji, w której wygrywa najdroższa oferta. Dzięki kaucji to zjawisko zostało wyeliminowane praktycznie całkowicie, a więc w przetargach biorą udział zazwyczaj osoby i przedsiębiorstwa uczciwe wobec innych. Wadium można wnosić jako pieniądz lub tylko poręczenia bankowe lub ubezpieczenia. Warto wiedzieć, że kaucja nie może wynosić więcej niż 3% wartości zlecenia. Dodatkowo kaucja jest bezzwrotna i zabezpiecza zleceniodawcę na wszystkich płaszczyznach w razie problemów w uzyskaniem niezbędnych dokumentów odnoszących się do oferty od zleceniobiorcy.

Gwarancja wadialna – w jakiej jest formie?

Gwarancja bankowa jest zobowiązana do przestrzegania przepisów prawa odnoszących się do banków. Takiej gwarancji udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, co jest bardzo ważne, ponieważ usuwa wszelkie wątpliwości odnoszące się do tego jak powinien takowy dokument wyglądać oraz w jakiej formie jest przedkładany zamawiającemu przez potencjalnego wykonawcę w postępowaniu. Delikatnie trudniejszą sprawą jest gwarancja ubezpieczeniowa, ponieważ nie da się w tym przypadku znaleźć dokładnych i wyraźnych przepisów. Przepisy także nie mówią ani słowa o formie takowego aktu. Zazwyczaj przyjmuje się, że gwarancja powinna być pisemna, jednakże nie we wszystkich przypadkach.

Gwarancję wadialną na przetargi zapewnia Ewadia – poręczenia wadialne

Gwarancja wadialna – jak to załatwić?

Warto wiedzieć, że złożenie jakiegokolwiek dokumentu, który nie jest oryginałem wyklucza wzięcie udziału przedsiębiorcy w przetargu oraz jest dla zamawiającego nie dokumentem nie do przyjęcia. Proces starania się o gwarancję wadialną jest nieco skomplikowany i przydługi. Należy jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach takich jak: dbałość o dostarczenie oryginałów dokumentów, prawidłową wycenę oraz dobór odpowiedniej instytucji udzielającej gwarancję na rzecz przedsiębiorcy. Dla zleceniodawcy radą jest aby dokładnie i wnikliwie czytać wszystkie umowy gwarancyjne, ponieważ niektóre mogą zawierać drobne zapisy, które uniemożliwiają późniejsze egzekwowanie pieniędzy.

Czy warto mieć gwarancję wadialną?

Zdecydowanie warto starać się o gwarancję wadialną pod warunkiem umieszczenia odpowiednich zapisów w umowie, które zabezpieczają obie strony. Dodatkowo należy wybierać odpowiednie instytucje, które pozwalają na uzyskanie takowej gwarancji bez późniejszych podejrzeń ze strony zleceniodawcy. Podczas przetargów należy działać szybko, dlatego najlepszą opcją jest wnoszenie wadium jako gotówki. Jednak w przypadku jej braku można starać się o gwarancję wadialną, która znacznie zmniejsza koszty początkowe jakie ponosi przedsiębiorca podczas składania oferty na przetargu.

Na co szczególnie zwrócić uwagę względem gwarancji wadialnej?

Warto zwracać uwagę jednak na wszelkie zapisy w umowach oraz kruczki prawne, które mogą być stosowane przez przedsiębiorców chcących nieco oszukać zleceniodawcę. Są to nieprawidłowe praktyki, ale jednak wciąż występują w branży. Podczas przetargów warto więc wymagać obowiązkowego wadium, pomimo tego, że może to sprawić nieco kłopotu przedsiębiorcom, którzy mają zamiar złożyć ofertę. Należy także wiedzieć, że zawsze powinno dostarczać się tylko i wyłącznie oryginały dokumentów, ponieważ w przypadku niedotrzymania tego obowiązku oferta może pozostać wykluczona.