Jak zdobyć uprawnienia SEP?

W wielu miastach są organizowane szkolenia, kursy z różnych branż i specjalności. Pozwalają na zdobycie nowych uprawnień, dzięki, którym możemy znaleźć ciekawą, dobrze płatną pracę. Posiadając zaświadczenia o ukończeniu różnych kursów jesteśmy atrakcyjniejszymi kandydatami do pracy. Niestety, przeważnie udział w szkoleniach jest płatny, a ceny niektórych kursów sięgają nawet kilkaset złotych. Jeżeli jesteśmy zainteresowani zdobyciem na przykład uprawnień elektrycznych we Wrocławiu i nie wiemy gdzie w tym celu powinniśmy się zgłosić, to wystarczy, że wpiszemy w wyszukiwarkę internetową: „uprawnienia sep Wrocław” i znajdziemy listę firm, które oferują takie szkolenia.

SEP dla pracowników w Twojej firmie

Ośrodki szkoleń i egzaminów kwalifikacyjnych sep szkolą i egzaminują kandydatów na uprawnienia zawodowe kategorii D i E. Ośrodki dysponują nowoczesna bazą szkoleniową i zatrudniają pracowników z dużym doświadczeniem zawodowym, którzy są członkami SEP. Wywodzą się z renomowanych biur projektowych, pracowników naukowych znanych i cenionych uczelni wrocławskich. Szkolenia oparte są o wymogi obowiązującego prawa energetycznego, budowlanego i przepisów branżowych a także zarządzeń Unii Europejskiej. Uprawnienia sep w zakresie kategorii D potrzebne są na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym a w zakresie kategorii E na stanowisku eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym. Uczestnicy szkoleń po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów otrzymują zaświadczenia o posiadaniu uprawnień. Dzięki funduszom unijnym są także czasami organizowane bezpłatne szkolenia, kursy „uprawnienia elektryczne do 1kV” przygotowujące do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji określonych urządzeń, sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV, instalacji. Uczestnikami bezpłatnych kursów unijnych „uprawnienia sep” mogą być wyłącznie osoby, które spełniają warunki przewidziane w projekcie unijnym. Często jest to oferta dla osób powyżej 50 roku życia, z określonym wykształceniem, najczęściej najwyżej średnim.

sep_uprawnienia

Czasami pierwszeństwo mają kobiety, osoby niepełnosprawne. Osoba, która chce skorzystać z takiego kursu i spełnia wszystkie niezbędne wymagania musi zapisać się osobiście w siedzibie ośrodka lub wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej. Podczas kursu uczestnicy zapoznają się między innymi z budową, zasadami działania, doboru wybranych urządzeń, sieci, instalacji o napięciu do 1 kV, zasadami prawidłowego wykonania instalacji i zasadami przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych, z zakresem i terminami wykonywania podstawowych czynności podczas eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, metodami ochrony przeciwporażeniowej, metodami uwalniania porażonych i udzielania pierwszej pomocy, przepisami bhp. Kursy na uprawnienia SEP trwają od 40 do 90 godzin. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu przez komisją powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uczestnicy otrzymują świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji określonych urządzeń, instalacji i sieci do napięciu do 1kV.