Kary za niepłacenie alimentów

W różnych sytuacjach mamy do czynienia z przyznawaniem alimentów. Podczas rozwodu małżonków sąd określa wielkość świadczeń dla obu małżonków. Jeśli rodzice są w realnej separacji lub gdy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego jedna ze stron może wystąpić do sądu by ta druga łożyła na utrzymanie dziecka.

By sąd przyznał alimenty należy złożyć pozew. Jeśli już przyzna, pozwany ma obowiązek regularnie wpłacać pieniądze. Co grozi rodzicowi, jeśli nie będzie opłaca alimentów? Co jeśli uporczywie uchyla się od tego obowiązku?

Jak złożyć pozew?

By otrzymać alimenty najpierw należy złożyć wniosek. Powinno się w nim znaleźć:

  • Oznaczenie sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda lub dziecka, w którego imieniu występujemy
  • Kwota żądanych alimentów i dzień, do którego mają być wnoszone
  • Wniosek o nadanie wyrokowi natychmiastowej wykonalności
  • Uzasadnienie udowadniające, że pozwany będzie w stanie płacić żądaną kwotę
  • Opis własnej sytuacji majątkowej i pozwanego
  • Wyliczenia dotyczące wydatków ponoszonych na dziecko poparte odpowiednimi dokumentami(zaświadczenia o zarobkach) i rachunkami

Załóżmy, że wywalczyliśmy alimenty. Przez jakiś czas pozwany płacił regularnie, ale nagle przestał. Jak wygląda kwestia kar za uchylanie się od płacenia?

Zaczyna się od komornika

Nieopłacone alimenty w pierwszej kolejności stara się wyegzekwować komornik. Swoje działanie rozpoczyna zazwyczaj od zajęcia wynagrodzenia dłużnika. Może zająć 60% wysokości wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę.

W przypadku, gdy osoba nie płaci alimentów, ponieważ nie ma źródła utrzymania i egzekucja okazała się nieskuteczna, może wystąpić o pomoc do swojej gminy. Ta po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego kieruje dłużnika do urzędu pracy. Jeśli dłużnik nie wyraził zgody na wywiad i nie zamierza iść do pracy zostaje uznany za osobę uchylającą się od alimentów.

Jeśli rodzic nadal nie spłaca nagromadzonego długu gmina oddaje sprawę do urzędu skarbowego, który rozpoczyna ściąganie długu. – mówi prawnik z kancelarii Iwony Zubrzyckiej-Zięby.

Jeśli dłużnik nie rodzic nie płaci alimentów dłużej niż pół roku, gmina zgłasza go na listę dłużników BIG (Biuro Informacji Gospodarczej). Jeśli ureguluje należności zostanie wykreślony z rejestru.

Ostateczną karą, jaka grozi osobie notorycznie uchylającej się od obowiązku alimentacyjnego jest więzienie. Mamy do czynienia z tak zwanym przestępstwem niealimentacji. Jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Odbywa się na wniosek organu ściągającego należności, osoby pokrzywdzonej lub organu pomocy społecznej. Może też odbywać się z urzędu.

Srogie kary

Jak widać kary za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego mogą być poważne. Zaczynają się od egzekucji komorniczej, dalej grozi egzekucja z urzędu skarbowego. Dłużnik zostaje wpisany do rejestru dłużników BIG.

Długotrwałe uchylanie się od płacenia alimentów może skutkować karą więzienia do lat 2.