Kontenery na odpady – jakie są rodzaje i kiedy warto zdecydować się na wynajem?

Kontenery na odpady są to pojemniki przeznaczone do składowania odpadów. Zmiana przepisów doprowadziła do tego, że obecnie kontenery na odpady podstawiane są przez gminę. Z kolei w sytuacji, gdy ilość odpadów przekracza normy związane z odpłatnym wywozem konkretna osoba lub firma ma obowiązek wynająć kontener. 

Jakie wyróżnia się rodzaje kontenerów na odpady?

W praktyce wyróżnia się różne rodzaje kontenerów na odpady. Są to między innymi: kontenery do wywozu gruzu, kontenery na zmieszane odpady, a także kontenery na pozostałe odpady budowlane, a także przemysłowe. Wśród najpopularniejszych pojemności kontenerów na gruz w Opolu wymienia się następujące: 3,5 m3, 5,5 m3, 7 m3 bądź 36 m3. Uwzględniając prowadzone prace, gruz dzieli się na betonowy, ceglano-betonowy, ceglany lub mieszany. Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem są pojemniki typu mulda do gromadzenia gruzu, a w dalszej kolejności wózki. Firmy, które zlecą wywóz gruzu miejscowemu przedsiębiorstwu, oszczędzają dodatkowo czas i pieniądze. W ten sposób zyskuje się też pewność, że odpady zostaną we właściwy sposób zutylizowane. 

Jakie jeszcze występują pojemniki na śmieci?

Pod blokiem lub na terenie posiadłości znajdują się pojemniki przeznaczone do segregowania odpadów. Mają one odpowiednie kolory, które informują o tym, jaki rodzaj odpadów powinien zostać do nich wrzucany. Do wyrzucania papieru i tektury służy pojemnik w kolorze niebieskim. Natomiast do szkła bezbarwnego przeznaczony jest kontener w kolorze białym. Pojemnik zielony jest do szkła kolorowego, żółty do metali i tworzyw sztucznych, a brązowy do odpadów pochodzących z ogrodu. 

Na czym polega wynajem kontenerów?

Usługi wynajmu kontenerów są w dużej mierze skoncentrowane na zapewnieniu klientowi pełnej obsługi. W tym przypadku pojemnik jest podstawiany na miejsce w konkretnym dniu. Uwzględnia się też konkretny przedział godzinowy. Gdy kontener zostaje załadowany, firma przyjeżdża, aby go zabrać. Istotne jest też to, że w przypadku dużych ilości odpadów można skorzystać z opcji odbioru wypełnionego pojemnika i automatycznego podstawienia nowego kontenera. Takie działanie w dużym zakresie ułatwia pracę na placach budowy lub w trakcie remontów. Ważne jest też to, że odpady nie zabierają miejsca. Nie trzeba również przejmować się o sprawy związane ze składowaniem gruzu, a także późniejszego wywozu. Kolejną rzeczą jest to, że kontener, mimo że przeznaczony jest na składowanie odpadów budowlanych, to można w nim składować też inne rzeczy. Firmy korzystające z usługi wynajmu kontenera na gruz oszczędzają również czas i pieniądze. Organizacje, które działają w tej branży, zadbają o to, aby kontener był postawiony na czas i zabrany po napełnieniu. 

Dlaczego wynajęcie kontenera na gruz to ekologiczne rozwiązanie?

Gruz wrzucany do specjalnych kontenerów przeznaczony jest do procesu recyklingu. Do ponownego wykorzystania gruzu potrzebny jest sprzęt, który specjalizuje się w dokładnym oczyszczaniu odpadów budowlanych ze śrub, czy z drewna lub innych zanieczyszczeń. Do tego celu wykorzystywane są przesiewacze. Później w pracy stosuje się specjalną kruszarkę. Jest ona sprzętem, który bardzo dokładnie rozdrabnia materiał. Takie kruszywo można później wykorzystywać na wiele różnych sposób. Dlatego jest to ekologiczne rozwiązanie. 

Jakie korzyści płyną z recyklingu gruzu?

Wśród korzyści płynących z recyklingu gruzu wymienia się między innymi: zmniejszenie emisji spalin, ograniczenie ilości odpadów, wytworzenie ekologicznego surowca budowlanego, a także zmniejszenie wykorzystania surowców naturalnych. Taki przetworzony gruz znajduje zastosowanie w wielu różnych branżach.