Obsługa prawna spółek – gwarancja sukcesu biznesu

W dobie dużego bezrobocia i problemów ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy wiele osób rozważa założenie własnej firmy, ale często powstrzymuje ich przed tym strach i obawa, że nie posiadają odpowiedniej wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, które mogą być potrzebne we własnej działalności gospodarczej. Powstrzymuje ich obawa przed koniecznością ciągłego doskonalenia się w zakresie zarządzania firmą, bądź to w formie jednoosobowej działalności czy działalności w formie spółek oraz doskonaleniem umiejętności sprawnej realizacji założonych celów, konieczność znajomości prawa. Te obawy nie są do końca uzasadnione, ponieważ nikt nie musi być „alfą i omegą” jednocześnie. Prowadząc jakąś działalność gospodarczą nie trzeba znać się na wszystkim. Można powierzyć innym pewne czynności. Na przykład prowadzenie księgowości firmy czy sprawy kadrowe może za nas poprowadzić biuro rachunkowe, a sprawy związane ze znajomością prawa możemy powierzyć kancelarii prawnej.

Podejście do prawnej obslugi spółek

Kompleksowa obsługa prawna spółek prowadzona przez kancelarie jest dziś bardzo popularna. Kancelarie doradztwa prawnego świadczą usługi w zakresie zagadnień prawa polskiego, jak też międzynarodowego. W szczególności można powierzyć firmie prawnej sporządzanie projektów umów, opiniowanie zawieranych umów, tworzenie opinii prawnych zawierających analizę zagadnień lub regulacji prawnych. Kancelaria zapewnia pomoc przy interpretacji i wykładni przepisów prawa, zajmuje się bieżącą obsługą formalną prowadzonej spółki, sporządza pisma dotyczące wszczęcia postępowania sądowego w różnego rodzaju sprawach karnych, sądowych, cywilnych w sądach wszystkich instancji, sporządza pisma z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego. Możemy liczyć na obsługę prawną, jeżeli trzeba sporządzić pismo dotyczące zakazu konkurencji, odpowiedzialności materialnej pracowników zatrudnionych w spółce, czy podczas wymiany korespondencji z takimi firmami jak Główna Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Państwowa Inspekcja Pracy. Kancelaria świadcząca obsługę prawną może reprezentować spółkę podczas negocjacji  z partnerami biznesowymi, reprezentować w charakterze pokrzywdzonego lub oskarżonego w postępowaniu karnym. Kancelaria może także poprowadzić szkolenia dla kadr zarządzających z zakresu prawa pracy, prawa karnego, prawa podatkowego, prawa gospodarczego.

W kancelarii prawnej każdy z zatrudnionych prawników posiada specjalistyczną wiedzę z wybranej dziedziny prawa. Dzięki znajomości języków obcych i współpracy z tłumaczami zapewniają doradztwo prawne firm prowadzących działalność w obrocie krajowym i zagranicznym. Z kancelarią prawną firma może podpisać umowę na jednorazową współpracę przy konkretnym zagadnieniu lub też może zawrzeć umowę na kompleksową, długoterminową obsługę prawną. Przy umowie długoterminowej można liczyć na zryczałtowaną cenę za obsługę.