Rola rozwoju osobistego w tworzeniu własnej marki

W dzisiejszych czasach zaplanowanie i realizacja ścieżki własnej kariery jest czymś naturalnym. Promowanie siebie lub własnej firmy jest niezbędne dla osiągnięcia sukcesu i uzyskania przewagi nad konkurencją. O wizerunek należy nieustannie dbać, dlatego niezbędne jest stałe monitorowanie pojawiających się informacji po to, by reagować na nie na bieżąco w celu tworzenia pożądanego wizerunku marki osobistej.

Budowanie własnej marki, czyli personal brandingu

Personal branding jest zarządzaniem wizerunkiem w taki sposób, by zbudować dzięki temu własną markę. Na naszą markę składają się wyobrażenia i przekonania ludzi na nasz temat oraz ich wypowiedzi o nas, co jest bardzo istotne w wypracowaniu wizerunku eksperta w swojej dziedzinie, stworzeniu lepszej pozycji na rynku pracy i osiągnięciu sukcesu zawodowego. Stworzenie takiego wizerunku daje nam gwarancję sukcesu osobistego i zawodowego.

Tworzenie personal brandingu należy rozpocząć od diagnozy, w której zasadniczą sprawą jest analiza mocnych i słabych stron, umiejętności, cech osobowości, czyli własnego potencjału. Pomocą w tym zadaniu może służyć nam coach, który pomoże nam w rozwoju osobistym, budowaniu własnego wizerunku, i jego wizji po rozpoznaniu talentów, umiejętności i potencjału. Budowanie personal brandingu wymaga określonych umiejętności i wiedzy coacha, dzieki któremu będzie można podjąć działania nie tylko skuteczne, ale również adekwatne do wyznaczonych celów. Poza tym obiektywność obcej osoby, która ma inny ogląd sytuacji niż my sami, jest nieoceniona w budowaniu własnej marki.

Oprócz diagnozy obecnego stanu ważne jest określenie tego, co jest naszą indywidualną cechą, odróżniająca od innych. Co może stać się naszym atutem, skłaniającym do skorzystania właśnie z naszych usług. Określenie powodów, dla których nasze usługi są wyjątkowe, jest sprawą kluczową w odniesieniu sukcesu zawodowego. Po zdefiniowaniu swojego marki (personal brandingu) należy określić jego cel, co pozwoli na zbudowanie strategii, prowadzącej do realizacji założonych w niej celów.

zdjęcie z myśleniem nieszablonowym

Komunikacja jako klucz do rozwoju osobistego i personal brandingu

Kolejnym krokiem jest wybór sposobów komunikowania o swojej marce osobistej. Warto tu wykorzystać na przykład media społecznościowe, strony www, kanały you tube, blog, branżowe fora internetowe oraz poza Internetem, na przykład kontakty ze znajomymi i inne relacje, w które wchodzimy na co dzień. Istotnym jest także, aby komunikat o naszej marce osobistej był spójny i autentyczny, docierał do odbiorcy w różny sposób poprzez filmy, artykuły, infografiki i za pomocą  zróżnicowanych kanałów. Wszelka niespójność i fałsz budzi natychmiast nieufność i straty wizerunkowe, które często są nie do odrobienia.

Ważne jest, aby docierać ze swoim przekazem do jak największej liczby odbiorców, dlatego nie zawsze można sobie pozwolić na używanie fachowego języka. Posługiwanie się językiem zrozumiałym dla szerokiego kręgu odbiorców jest sprawą zasadniczą. Bez tego komunikat będzie trafiał tylko do wąskiego kręgu. Zasadniczą sprawą w budowaniu własnej marki jest przekonanie odbiorców i potencjalnych klientów o tym, że jest się najwyższej klasy znawcą w swojej dziedzinie, ekspertem jakich niewielu, dlatego w pełni można zaufać tobie i wiedzy, jaką posiadasz oraz umiejętnościom, jakimi dysponujesz. Na takiej podstawie buduje się zaufanie.

Należy pamiętać, by wizerunek marki jako eksperta był utrwalany nieustannie, dlatego wymaga to systematycznej aktywności w Internecie i poza nim. Internet jest miejscem, gdzie przepływ informacji jest ogromny, dlatego należy zadbać, by komunikaty nie zaginęły w natłoku innych informacji. Aby publikacje zostały dostrzeżone, muszą pojawiać się z dużą częstotliwością, kilka razy w tygodniu, a czasem nawet kilka razy dziennie, na przykład na Twitterze. Aktywność w mediach społecznościowych nie zwalnia z obecności na konferencjach, eventach  branżowych, gdzie można nawiązać kontakty i zaznaczyć swoją obecność w branży. Warto z tej okazji przygotować wizytówki i jak najlepiej się zaprezentować.