Co wiesz o prawie upadłościowym firmy?

Prawo upadłościowe i naprawcze to zbiór przepisów, które dotyczą sposobu postępowania wierzycieli, którzy wspólnie chcą dochodzić swoich praw w stosunku do niewypłacalnego dłużnika. Zawarte są w nim również informacje czym skutkuje ogłoszenie upadłości oraz co to jest upadłość konsumencka, kogo i w jakich sytuacjach dotyczy.

Ustawa reguluje ściśle kwestie tego kto może, a kto nie może prowadzić działalności gospodarczej, na jakich zasadach powinny funkcjonować firmy różnego rodzaju, w jakich przypadkach i na jakich warunkach można dokonać sprzedaży spółki z o.o., a w przypadku jej zadłużenia, jaka jest rzeczywista odpowiedzialność zarządu za długi spółki.

Każdy mały podmiot gospodarczy czy duża firma, które ze względu np. na kryzys bądź nasycenie rynku nie są w stanie utrzymać swojej działalności, muszą dążyć do wdrożenia procedur naprawczych, dzięki którym ich sytuacja finansowa polepszy się, a ogłoszenie upadłości (bankructwa) będzie odległą i mało realną wizją. W razie potrzeby należy zastanowić się nad przeprowadzeniem restrukturyzacji firmy. Jeśli jednak wszelkie sposoby zaradzenia problemom przedsiębiorstwa nie przyniosą pozytywnych skutków, konieczne jest ogłoszenie upadłości – w takim przypadku dobrze jest uprzednio wynająć adwokata, który pomoże nam ze wszystkimi formalnościami. My proponujemy kancelarię Bochyński – http://www.adwokatbochynski.pl – to dobre rozwiązanie przede wszystkim dla małych i średnich firm.

Zarówno sam dłużnik, jak i jego wierzyciele mogą wystąpić do sądu o ogłoszenie upadłości firmy. W przypadku spółek (partnerskiej, jawnej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej) żądanie takie może zgłosić każdy ze wspólników, który odpowiada za zobowiązania firmy. Bardzo ważne jest, aby wiedzieć jak napisać wniosek o upadłość. W przypadku np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinny zostać w nim umieszczone m.in. niezbędne dane dłużnika (imię  i nazwisko, adres), nazwa firmy, siedziba, nazwiska wspólników, którzy odpowiadają bez ograniczeń za zobowiązania przedsiębiorstwa czy okoliczności, które zaistniały, a których skutkiem jest zgłoszenie wniosku o przeprowadzenie upadłości spółki z o.o.

Prawo upadłościowe firmy

W sytuacji, kiedy dokumenty są złożone, ale istnieje uzasadniona obawa, że dłużnik może ukrywać majątek, który powinien wejść w skład masy upadłościowej, wdrażany jest proces przejęcia zarządu kryzysowego. Wyznaczony przez sąd syndyk bądź komisarz zarządza zajętym mieniem, które rozdysponowywane jest w ramach spłaty roszczeń wierzycieli.