Pomoc prawników w przypadku sporów budowlanych

Inwestycje budowlane i ogólna działalność w obrębie branży może wiązać się z różnego rodzaju problemami i koniecznością podejmowania ryzyka, które nie zawsze się opłaci.

Sytuacje takie często doprowadzają do poważnych sporów budowlanych, których polubowne rozwiązanie może być jedynym sposobem na zakończenie inwestycji i pozostanie przedsiębiorstwa na rynku bez utraty cennych kontraktów i umów partnerskich. W sporach takich niezbędna okaże się wówczas pomoc prawników, którzy doświadczeni w pracy z branżą budowlaną będą w stanie zrozumieć wszystkie podstawy powstałego sporu i zaproponować ich najlepsze rozwiązanie.

W jakich sprawach spornych pomagają prawnicy i jakie korzyści mogą wnieść do uczestniczącego w sporze przedsiębiorstwa?

Pomoc Kancelarii na etapie negocjacji

Branża budowlana jest narażona bardziej niż inne na spore ryzyko już na etapie rozpoczynania inwestycji, pozyskiwania kontrahentów i podpisywania umowy. To tu, często w wyniku kruczków w umowie czy nie do końca zrozumiałych warunków poszczególnych zapisów mogą zrodzić się pierwsze podstawy do poważnego sporu budowlanego zakończonego nawet na etapie sprawy sądowej.

spory budowlane

Aby tego uniknąć, warto przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy skorzystać z pomocy prawników, którzy przeprowadzą analizę ryzyk prawnych na etapie negocjacji i będą w stanie je wyeliminować zanim dojdzie do faktycznego podpisania umowy i pojawienia się wraz z nią pierwszych podstaw do sporu.

Właściwie przygotowana umowa to w branży budowlanej i przy każdej inwestycji jeden z kluczowych elementów sukcesu.

Korzystając z pomocy prawników w zakresie sporów budowlanych już na etapie konstruowania umowy, warto wiedzieć przy jakich umowach może okazać się konieczna pomoc prawna. Kancelaria KHG Group oferuje kompleksową pomoc w ramach umów o roboty budowlane, umów generalnego wykonawstwa, umów z kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru lub projektantem i nadzorem autorskim, a także umów konsorcjum.

Rozwiązywanie sporów budowlanych z pomocą prawników

Nie każdy spór może zostać zatrzymany jeszcze przed pojawieniem się, na etapie konstruowania umowy inwestycyjnej, dlatego też tak wiele firm budowlanych jest zmuszonych do zasięgania pomocy prawnej także przy rozwiązywaniu różnego rodzaju sporów budowlanych.

Zadaniem Kancelarii będzie tu oczywiście dążenie do polubownego rozwiązania sprawy, korzystniejsze zarówno dla jej Klienta jak i strony przeciwnej sporu – każda sprawa trafiająca na ścieżkę sądową, nawet z właściwych pobudek, odznacza się na reputacji przedsiębiorstwa i w skrajnie konkurencyjnej branży za jaką można uznać budownictwo, sprawy takie mogą oznaczać utratę cennych kontraktów i szans na sukces branżowy.

obsługa prawna firm budowlanych

Jakie spory można rozwiązać z pomocą doświadczonych prawników? Możliwości zależą tu oczywiście przede wszystkim od doświadczenia i przygotowania merytorycznego samej Kancelarii. Te najlepsze oferują pomoc w zakresie rozwiązywania sporów o wynagrodzenie za roboty budowlane, wspierają przy wykrywaniu i dociekaniu odpowiedzialności za wady i usterki, rozwiązują spory w zakresie kar umownych, wszczętych postępowań dyscyplinarnych i odpowiedzialności karnej w prawie budowlanym, operują w obrębie prawa autorskiego w projektach budowlanych, a także wspomagają przy realizacji inwestycji budowlanych zgodnie z zawartą przez firmę umową i jej szczegółowymi wymaganiami.

Pomoc prawników w sporach przed sądem

Spory budowlane, choć w dużej mierze rozwiązywane polubownie za porozumieniem stron i bez uczestnictwa wyższych organów i sądów, często trafiają przed oblicze wymiaru sprawiedliwości zanim firma zdąży zasięgnąć pomocy prawnej i uniknąć drogi sądowej.

W sytuacjach takich Kancelarie Prawne mogą reprezentować swojego Klienta przed wszelkimi organami krajowymi, sądami powszechnymi, administracyjnymi, a także Naczelnym Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym, zarówno w Polsce jak i za granicą, np. przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Żaden moment sporu nie jest więc za późny na zasięgnięcie profesjonalnego doradztwa i pomocy specjalistów z dziedziny prawa budowlanego, którzy dzięki swojemu doświadczeniu mogą rozwiązać nawet najtrudniejsze spory budowlane z maksymalną korzyścią dla Klienta możliwą w danej sytuacji. Nawet tam, gdzie sytuacja wydaje się być z góry przegrana istnieją szanse na załagodzenie konsekwencji sporu budowlanego i utrzymanie pozycji rynkowej firmy, która z powodu przeoczenia błędu czy nieświadomego działania ryzykuje utratą dotychczasowego dorobku i statusu.