Jak wypełnić wniosek o certyfikację zgodnie z ISO 9001?

Certyfikacja ISO 9001 to sposób na poprawę systemu zarządzania jakością. ISO 9001 pomoże zdobyć nowych klientów, poprawić jakość wielu procesów i wzmocnić pozycję firmy na rynku. Dla osób, które wiedzą, że certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 to szansa dla przedsiębiorstwa, przygotowaliśmy poradnik jak wypełnić wniosek o certyfikację zgodnie z ISO 9001 – krok po kroku.

Certyfikat ISO 9001 – co oznacza?

ISO 9001 to międzynarodowa norma, która jest akceptowana na całym świecie. Reguluje normy, jakie powinno spełniać przedsiębiorstwo, które można określić jako posiadające rozwinięty i dopracowany system zarządzania jakością. Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 to dowód na to, że firma jest zorientowana na osiąganie jak najlepszych wyników, a wszelkie procesy organizacji działają prawidłowo.

Co daje certyfikat ISO 9001?

Certyfikat ISO 9001 to dokument, który przynosi przedsiębiorstwu wiele korzyści. Wśród wielu zalet dla organizacji największe znaczenie ma:

  • zwiększenie efektywności,
  • poprawa systemu zarządzania,
  • usprawnienie komunikacji,
  • lepsza współpraca pracowników i wykorzystanie kadr,
  • kontrola nad organizacją pracy, podziałem odpowiedzialności i uprawnień,
  • większe szanse wygranej w konkursach przetargowych,
  • zwiększenie konkurencyjności.

Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001

Jak uzyskać certyfikację zgodnie z ISO 9001?

Aby uzyskać certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001, który potwierdza zgodność systemu zarządzania z normą, należy wypełnić wniosek o certyfikację. Jest to obowiązkowy etap, dzięki któremu zespół audytorów może poddać system zarządzania jakością przeglądowi. Na bazie wniosku o certyfikację zostaje opracowana oferta certyfikacji systemu zarządzania jakością według ISO 9001:2015.

Jakie informacje trzeba uwzględnić we wniosku?

Certyfikacja ISO 9001 to sposób na poprawę jakości procesów i czerpanie z nich korzyści. Aby to było możliwe, podstawowym krokiem jest czytelne i dokładne wypełnienie wniosku o wycenę kosztów certyfikacji. Jakie dane o firmie należy podać we wniosku, np. przygotowanym przez firmę Bureau Veritas, aby móc starać się o certyfikat zarządzania jakością ISO 9001?

1. Dane firmy

Podstawowe dane, takie jak nazwa firmy, adres, strona internetowa, NIP/KRS warto wypełnić drukowanymi literami.

2. Dane osoby upoważnionej do kontaktu

Imię i nazwisko, stanowisko, telefon i adres e-mail to dane konieczne do kontaktu audytorów z osobą upoważnioną do odbierania i udzielania informacji. Najlepiej, aby był to prezes firmy.

3. Charakter działalności firmy

Miejsce na kategoryzację działalności przedsiębiorstwa. Wystarczy zaznaczyć “x” przy wierszu, który najbardziej odpowiada charakterowi działalności firmy. Pole “inne” jest przewidziane dla przedsiębiorstw, które nie zostały wymienione we wniosku.

4.Informacje dotyczące systemów zarządzania

W tym polu należy wpisać posiadane certyfikaty systemu zarządzania (o ile występują).

5. Zakres oczekiwanej usługi certyfikacyjnej

W szare okienka należy zaznaczyć “x” przy usłudze, o jaką stara się przedsiębiorstwo. Może to być certyfikacja, zmiana zakresu, re-certyfikacja lub przeniesienie certyfikacji, a w zależności od tego wniosek o certyfikacje innych norm.

6. Informacje dotyczące lokalizacji objętych certyfikacją

Tutaj należy podać informacje o ilości lokalizacji stałych i tymczasowych (o ile występują)

7. Pozostałe informacje

Odpowiedzi na pytania należy zaznaczać “x” przy odpowiedziach “tak” lub “nie”. Odpowiedzi twierdzące należy uzupełnić o dane dodatkowe.

8. Struktura zatrudnienia

Obszerną tabelę dotyczącą struktury zatrudnienia należy wypełnić dokładnie, uzupełniając liczbę pracowników, czas pracy i rodzaj pracy, uwzględniając wykonywanie czynności określonych we wniosku w danych lokalizacjach.

9. Informacje dotyczące zintegrowanego systemu zarządzania

We wniosku należy wskazać stwierdzenia prawidłowe i nieprawidłowe poprzez zaznaczenie “x” w polu odpowiedzi “tak” lub “nie”.

10. Informacje dotyczące systemów zarządzania

Bardzo ważna część wniosku, którą koniecznie trzeba wypełnić dokładnie i czytelnie. W zależności od konstrukcji polecenia należy odpowiedzieć “tak”/“nie” lub podać szczegóły pisemnie.

11. Informacje dotyczące gotowości do przeprowadzenia audytu zdalnego

12. Załącznik

Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001

Co oznacza wniosek o certyfikację?

Podpisanie oferty na certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 staje się umową o certyfikację. Okres jej trwania to 3 lata, a zakres umowy obejmuje audyt certyfikacyjny (początkowy) oraz do dwóch audytów nadzoru, które przeprowadza się w kolejnych latach. Składając wniosek o certyfikację zgodnie z ISO 9001 w Bureau Veritas można liczyć na profesjonalną usługę i wydanie certyfikatu systemu zarządzania jakością zgodnie z międzynarodowymi standardami.